"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Loonvordering van oproepkracht die al drie jaar geen loon meer heeft gehad

17 / 05 / 2020
Juridisch

Een werkneemster die in dienst was genomen als oproepkracht, maar die in feite inmiddels werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met regelmatige werktijden, kon drie jaar nadat zij was weggestuurd en niet meer was opgeroepen geen loon meer claimen, omdat zij in die drie jaar niet de bereidheid had getoond om de overeengekomen arbeid te verrichten.

Lees verder

Informatieverplichting van werkgever ten opzichte van langdurig arbeidsongeschikte werknemer

9 / 05 / 2020
Juridisch

De werkgever was niet verplicht om de langdurig arbeidsongeschikte werknemer te informeren dat hij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 recht had op een hogere transitievergoeding.

Lees verder

ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

8 / 05 / 2020
Juridisch

1 januari 2021 is een belangrijke datum voor zzp’ers en hun opdrachtgevers, vooral ook in de huisartsenzorg dus voor praktijkhouders, waarnemers en andere medewerkers die op zzp-basis werken.

Lees verder

Weigering van werknemer om bedrijfsarts te machtigen om bij behandelende artsen informatie op te vragen

3 / 05 / 2020
Juridisch

Het UWV had terecht besloten om de Ziektewetuitkering te beëindigen van een werkneemster die weigerde om de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager te machtigen om informatie bij haar behandelende artsen op te vragen.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.