"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Hou tijdig rekening met de nieuwe leennormen voor hypotheek

30 / 10 / 2017
Financieel

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de leennormen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt 100%. Ook veranderen de inkomensnormen. Deze nieuwe leennormen gelden dan voor iedereen die vanaf volgend jaar een bindend hypotheekaanbod krijgt. Dus ook voor diegenen die in 2017 een hypotheekaanvraag doen en pas in 2018 een definitief aanbod ontvangen.

Lees verder

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

13 / 04 / 2017
Financieel

Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek, of over te sluiten. Soms moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben.

Lees verder

Benchmark 4e kwartaal 2016, trends en ontwikkelingen

3 / 03 / 2017
Financieel

Het jaar 2016 laat een stabiel beeld zien voor de benchmark apotheek. Uiteindelijk laat het gehele jaar 2016, met een daling van de omzet van 0,1% ten opzichte van 2015, een bijna gelijke omzet zien. De inkoop daalt met 1,1% ten opzichte van het gehele jaar 2015.

Lees verder

Bewaarplicht financiële administratie

11 / 01 / 2017
Financieel

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en dat is voor velen een moment op administratief orde op zaken te stellen. Wat kan er weg en wat moet u bewaren?

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.