Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 29/12/2016 - Fiscaal

Belastingplan 2017 aangenomen

Fiscaal

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het Belastingplan 2017 en de wetvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet uitwisseling inlichtingen over rulings en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting.

Bij de behandeling van de wetsvoorstellen zijn enkele moties ingediend. Zo heeft De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om in het Belastingplan 2018 te regelen dat de afbouw van de hoge naar lage ouderenkorting geleidelijk gaat verlopen in plaats van de huidige abrupte overgang.
Een motie om de vrijstelling in box 3 per 1 januari 2017 te verdubbelen door het indienen van een spoedwet is aangehouden.

De grote verrassing omtrent het Belastingplan komt echter van de Staatssecretaris van Financiën en niet van de Kamer. De stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen die onderdeel is van het Belastingplan is op het allerlaatste moment is uitgesteld op verzoek van de Staatssecretaris van Financiën. De reden hiervan is dat de Staatssecretaris signalen hebben bereikt dat belastingplichtigen de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting ineens ten laste van de winst willen brengen. De Staatssecretaris wil eerst meer inzicht krijgen in de mogelijke budgettaire gevolgen hiervan. Ondertussen bereidt hij, via een zogenoemde Novelle, een aanpassing van het wetsvoorstel voor. De Novelle dient echter eerst door de Tweede Kamer te worden aangenomen, voordat de Eerste Kamer over het gewijzigde wetsvoorstel kan stemmen.

De heer Wiebes heeft aangegeven dat de overige pensioenmaatregelen in het wetsvoorstel (ingangsdatum pensioenuitkering, loslaten doorwerkvereiste en afschaffen 100%-grens ouderdomspensioen) na inwerkingtreding terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zullen krijgen.

Een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen in 2017 kunt u nalezen via deze link.

Bron: Ministerie van Financiën 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.