Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 30/05/2016 - Fiscaal

Bent u ondernemer en heeft u omzetbelasting in een ander EU-land betaald? Denk aan het teruggaafverzoek.

Fiscaal

Ondernemers, die in een ander EU-land Omzetbelasting hebben betaald, kunnen deze belasting onder voorwaarden terugvragen als zij in dat EU-land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf kan worden gedaan via de Nederlandse Belastingdienst.

Wanneer?
Een verzoek om teruggaaf kan zowel na afloop van een kalenderjaar als in de loop van een kalenderjaar worden gedaan. Voor een verzoek na afloop van een kalenderjaar moet het terug te vragen belastingbedrag minimaal € 50 bedragen. Voor een verzoek dat in de loop van het kalenderjaar wordt gedaan geldt een hogere drempel namelijk € 400. U kunt wel lagere bedrag terugvragen maar het EU land bepaalt zelf of het uw verzoek dan in behandeling neemt.

Een verzoek na afloop van een kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u omzetbelasting terugvraagt zijn ontvangen. Verzoeken die later binnenkomen kunnen, maar hoeven niet meer in behandeling te worden genomen. Dus wilt u over 2015 een verzoek om teruggaaf omzetbelasting doen dan moet u dat vóór 1 oktober 2016 hebben ingediend.
Let op: bij het verzoek om teruggaaf via de website van de Belastingdienst moet u beschikken over inloggegevens. Hebt u die niet (meer), dan moet u die gegevens (opnieuw) aanvragen. De verwerkingstijd van het verzoek is minimaal 4 weken. Vraag de inloggegevens op tijd aan zodat u voor 1 oktober het verzoek kunt indienen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor een verzoek om teruggaaf?
Een ondernemer kan in een ander EU-land betaalde omzetbelasting terugvragen als hij aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Hij is ondernemer voor de omzetbelasting, gevestigd in Nederland, en er is geen sprake van een beroep op de kleine ondernemersregeling of toepassing van een landbouwregeling;
  • De onderneming doet in het EU-land waar de omzetbelasting wordt teruggevraagd, geen aangifte voor de omzetbelasting.(Doet u wel aangifte in het betreffende EU-land, dan kan de betaalde omzetbelasting in die aangifte als voorbelasting in aftrek worden gebracht).
  • De terug te vragen omzetbelasting heeft betrekking op goederen en diensten ten behoeve van met omzetbelasting te belaste bedrijfsactiviteiten.

Behandeling verzoek
De Belastingdienst van het EU-land waar de omzetbelasting wordt teruggevraagd dient binnen vier maanden bij beschikking op het ingediende teruggaaf verzoek te reageren. Een verzoek wordt afgekeurd of geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Als het verzoek (gedeeltelijk) wordt goedgekeurd, volgt de (gedeeltelijke) betaling uiterlijk binnen tien werkdagen na afloop van de termijn van vier maanden.
Afhankelijk van het EU-land waar omzetbelasting wordt teruggevraagd moeten mogelijk facturen of invoerdocumenten worden meegestuurd bij het verzoek. Via deze link kunt u per land nagaan welke vereisten er gelden aan het teruggaaf verzoek en welke documenten er meer moeten worden gestuurd.

Bron: www.belastingdienst.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.