Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 23/01/2020 - Fiscaal

Budget MIA/Vamil naar € 149 miljoen

Fiscaal

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in
milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers, zo
blijkt uit de Milieulijst 2020, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant.
Daarnaast trekt het kabinet komend jaar € 10 miljoen extra uit voor
initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en
Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2020 een bedrag
van € 149 miljoen beschikbaar voor duurzame investeringen. Dat is € 10 miljoen
meer dan dit jaar. De MIA (budget € 124 miljoen) biedt tot 36%
investeringsaftrek bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (€ 25
miljoen) biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten af te
schrijven. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel
staan vermeld op de Milieulijst.

Lijst uitgebreid

Nieuw op de lijst voor 2020 is productieapparatuur voor het
maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor
hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking.
Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals
meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en
circulaire matrassen. ‘Zo kunnen ondernemers makkelijk investeren in circulaire
producten.’

Circulair

Voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen
gaan soepeler eisen gelden. Ook investeringen in circulair ondernemen in de
landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA/Vamil. Zo biedt de
nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de
landbouwsector. Ook circulair bouwen gaat meer voordeel opleveren: zo zijn
circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem opgenomen in
de Milieulijst. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is
verdwenen. Voor bedrijfshallen met een industriefunctie stelt de lijst
aanvullende voorwaarden.

Strengere
stikstofeisen

De Milieulijst 2020 stelt verder strengere eisen aan de
stikstofemissies van duurzame stallen. Ook brongerichte maatregelen voor het
terugdringen van stikstofemissies komen in aanmerking. Ondernemers die
investeren in een mestrobot of het scheiden van mest en urine kunnen in 2020
weer rekenen op MIA/Vamil-voordeel.

Meer aftrek
elektrische voertuigen

Ook de MIA/Vamil kent fiscaal voordeel voor elektrische
voertuigen: bedrijven mogen onder voorwaarden 36% van de aanschafwaarde van
elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van de (winst)belasting.
Vorig jaar was dat nog 27%. Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen,
vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel. Aan de andere
kant is het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s in 2020 lager dan
voorheen. ‘Het marktaandeel van deze voertuigen stijgt, waardoor er minder
noodzaak is om deze te stimuleren.’

Bron: RVO.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.