Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 16/07/2014 - Fiscaal

Collectieve proefprocedure vermogensrendementsheffing

Fiscaal

Veel belastingplichtigen worden geconfronteerd met lage rendementen op hun Box 3 vermogen. Zo is de rentevergoeding op spaartegoeden historisch laag. De vermogensrendementsheffing is echter nog steeds gebaseerd op een fictief rendement van 4% op dit soort tegoeden. Ook de (verplichte) waarderingsregels voor verhuurde panden kan leiden tot een forse last. Omdat het totale belang van de vermogensrendementsheffing meestal beperkt is, wordt veelal geen bezwaar gemaakt of een beroepsprocedure opgestart tegen de hoogte van de heffing.

Via onze beroepsorganisatie (RB) hebben we echter vernomen dat de Bond voor Belastingbetalers (BVB) met de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt voor het voeren van een collectieve proefprocedure over de vermogensrendementsheffing.

Als belastingplichtige kunt u kosteloos een bezwaarschrift downloaden van de website van BVB www.bondvoorbelastingbetalers.nl of www.doemeemetdebvb.nl. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om donateur te worden van deze stichting zonder winstoogmerk.

Als kantoor zijn wij verder niet betrokken bij deze stichting of de proefprocedure, maar we hebben toch gemeend het advies van de RB te moeten volgen en het initiatief onder uw aandacht te brengen. Dit vanwege het feit dat deelname aan de proefprocedure – als u zelf het bezwaarschrift invult en indient – kosteloos is en een bijdrage aan de stichting geheel vrijwillig is.

Voor meer informatie over de Bond voor Belastingbetalers en over de proefprocedure verwijzen wij u naar de website van de stichting.

Bron: RB

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.