Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 21/09/2015 - Fiscaal

Eigen woning

Fiscaal

In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken:

Vereenvoudiging van de informatieplicht eigenwoningschuld
Banken en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Als u de eigenwoningschuld heeft gefinancierd bij bijvoorbeeld uw BV of een familielid dag heeft u te maken met de regels van de informatieplicht. Voor deze informatieplicht heeft de Belastingdienst een modelformulier opgesteld.

Vanaf het belastingjaar 2016 moet de informatie niet meer via dit formulier maar in de aangifte worden aangeleverd. Om voor renteaftrek in aanmerking te komen moeten vragen in de aangifte worden beantwoord. Met het doen van aangifte wordt automatisch voldaan aan de informatieplicht.

Verzachten van de sanctie bij aflossingsachterstand
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschuld een aflossingsverplichting. Alleen als daaraan wordt voldaan heeft de eigenwoningbezitter recht op aftrek van de betaalde rente. In bepaalde gevallen mag tijdelijk worden afgeweken van de verplichte aflossing.

Sanctie
Wordt de aflossingsachterstand niet op tijd ingehaald, dan gaat de schuld permanent over naar box 3 en is er geen recht meer op renteaftrek. Een eventuele nieuwe schuld geldt tot het niveau van de schuld die is overgegaan naar box 3 niet als eigenwoningschuld.

Deze sanctie wordt verzacht.

De schuld gaat bij een aflossingsachterstand nog steeds naar box 3, maar deze overgang hoeft niet permanent te zijn. Dat betekent dat in beginsel slechts tijdelijk geen recht bestaat op renteaftrek. De schuld kan weer tot de eigenwoningschuld gerekend worden als weer aan de eisen wordt voldaan. Deze bepaling wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 ingevoerd.

Bron: Ministerie van Financiën

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.