"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

UBO-register

16 / 08 / 2019
Fiscaal

Met ingang van 10 januari 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Lees verder

Fiscus scherpt handhaving wet DBA aan

24 / 06 / 2019
Fiscaal

De Belastingdienst blijft tot 1 januari 2021 toezien op het naleven van de Wet DBA, meldt minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Dan moet nieuwe regelgeving in werking treden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de fiscus wel harder optreden tegen schijnzelfstandigheid: er wordt niet alleen beboet bij kwaadwillendheid, maar ook bij het te laat of onvoldoende opvolgen van aanwijzingen.

Lees verder

SZW en OCW: Ook in 2020 nog aftrek scholingsuitgaven

7 / 06 / 2019
Fiscaal

Per 1 januari 2020 zou de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven worden vervangen door een subsidieregeling. Inmiddels is gebleken dat de fiscale aftrek ook nog in 2020 mogelijk is . De inwerkingtreding van de subsidieregeling per 1 januari 2020 is namelijk niet haalbaar, waardoor de fiscale aftrek in 2020 nog blijft bestaan.

Lees verder

Hoge Raad haalt streep door berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek fiscus

3 / 06 / 2019
Fiscaal

De Hoge Raad bevestigt de uitleg van het Gerechtshof ‘s‑Hertogenbosch over de samentelregeling bij de berekening  van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en zet daarmee een streep door het standpunt van de fiscus. De dierenarts waar het in de betreffende zaak over ging heeft daarmee recht op een KIA van € 15.470.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.