"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

7 / 05 / 2019
Fiscaal

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen (laten) maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De Staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de lopende massaalbezwaarprocedures over de belastingjaren tot en met 2017, besloten om deze bezwaarschriften ook aan te wijzen als massaal bezwaar. De aanwijzing betreft bezwaarschriften die de rechtsvraag bevatten of de vermogensrendementsheffing op regelniveau in strijd is met het in het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) opgenomen recht op ongestoord genot van eigendom of met het discriminatieverbod van dit verdrag.

Lees verder

VvE’s, stichtingen en verenigingen in de sportbranche onder strenger toezicht fiscus

2 / 05 / 2019
Fiscaal

De Belastingdienst gaat in 2019 het toezicht op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren. Het strengere toezicht is onderdeel van een programma waarmee de Belastingdienst in 2017 is gestart om onbeschreven stichtingen en verenigingen (zogenoemde stivers) te controleren op hun belastingplicht.

Lees verder

Ook voor estate planning bent u bij ons aan het juiste adres

18 / 04 / 2019
Fiscaal

Onze collega Yvonne Akkerman heeft recentelijk haar opleiding tot Register Estate Planner succesvol afgerond. Estate planning gaat over het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie.

Lees verder

BTW verhoging en leveringen in december

6 / 12 / 2018
Fiscaal

Zoals u zonder twijfel heeft vernomen wordt het verlaagde BTW tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2019.
Voor contante verkopen aan particulieren betekent dit dat goederen betaald in 2018 onder het 6% tarief vallen. Worden de contante verkopen in 2019 betaald dan is het 9% van toepassing.
Voor verkopen op rekening bestaat op dit moment nog discussie over het van toepassing zijnde tarief.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.