Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 10/10/2013 - Fiscaal

Geld geleend voor de eigen woning, maar niet bij de bank? Let op de informatieplicht richting de Belastingdienst!

Fiscaal

Heeft u op of na 1 januari 2013 een onderhandse of hypothecaire lening voor de eigen woning gesloten met bijvoorbeeld uw eigen bv of bij een familielid en wilt u de betaalde (hypotheek)rente wel kunnen opvoeren als aftrekbare kosten:  let dan op want u verplicht om de belastingdienst tijdig te informeren over het bestaan van deze (hypothecaire) lening.

Informatieverplichting
Het gaat om alle leningen voor de eigen woning die op of na 1/1/2013 zijn aangegaan en niet zijn afgesloten bij een bank en/of andere financiële instelling. Van de leningen gesloten via de bank en andere financiële instelling ontvangt de fiscus rechtstreeks bericht.

Waarom
De reden van deze informatieverplichting is dat de fiscus wil kunnen controleren of de lening voor de eigen woning wel voldoet aan de nieuwe regels die sinds 1-1-2013 gelden. Bij een op of na 1/1/2013 gesloten lening voor de eigen woning is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Sanctie
Mocht u de fiscus niet tijdig informeren over de lening dan is de sanctie dat u voor het lopende kalenderjaar de rente op die lening ten behoeve van de eigen woning niet in aftrek mag brengen. Voor een in 2013 aangegane lening moet bij het indienen van de aangifte over 2013, maar uiterlijk voor 31 december 2014, het formulier met de melding zijn ingediend. Bij een wijzing van deze leningen (bijvoorbeeld renteaanpassing of tussentijdse aflossingen) moet binnen een maand na afloop van het kalenderjaar al informatie worden verstrekt richting de belastingdienst.

Digitaal melden
U moet voor de melding het de lening en de wijzigingen gebruik maken van het online formulier ´Opgaaf lening eigen woning´, te vinden op de site van de belastingdienst. Via deze link is dat formulier te downloaden en te verzenden.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.