Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 19/10/2023 - Fiscaal

Giftenaftrek in de Vpb 2024

Fiscaal

Omdat het systeem van giftenaftrek door de BV naar de mening van het demissionaire Kabinet ingewikkeld is, is in het Belastingplan 2024 een aangepaste regeling opgenomen waardoor met ingang van 1 januari 2024 de giftenaftrek in de Vpb-sfeer komen te vervallen.

Dit wil zeggen dat giften door een BV niet meer aftrekbaar zijn, maar ook niet meer worden gezien als een winstuitdeling aan de aanmerkelijkbelanghouder (DGA) voor de dividendbelasting en Box 2 Inkomstenbelasting.

Hoe het tot 2024 is

De hoofdregel is op dit moment dat in de Vpb-sfeer aftrekbaarheid van echte zakelijke kosten uitgangspunt is.

  • Betalingen aan goede doelen die zijn aan te merken als sponsoring of reclame zijn dus aftrekbare zakelijke kosten.
  • Kosten die niet als zakelijk zijn kwalificeren zijn niet aftrekbaar en worden – als ze door de BV worden gemaakt – aangemerkt als een verkapte winstuitdeling aan de DGA en zijn dus belast met dividendbelasting en een heffing in box 2 Inkomstenbelasting.
  • Dit is alleen anders als het giften betreft aan ANBI’s of steunstichtingen SBBI’s. Giften aan deze organisaties zijn van de winst aftrekbaar tot ten hoogste maximaal 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). Alleen als een giften het maximum overstijgt, is het meerdere niet aftrekbaar en is sprake van een verkapte winstuitdeling.

Hoe het kabinet het ziet met ingang van 1 januari 2024

Het Belastingplan 2024 is voorgesteld de aftrekbaarheid van iedere niet zakelijke gift in de Vpb-sfeer te schrappen, ook giften aan een ANBI of steunstichting SBBI. Gevolg is wel ze niet meer als winstuitdeling aan de DGA worden aangemerkt en dus niet met dividendbelasting en in box 2 Inkomstenbelasting belast zijn. Een giften aan een ANBI of steunstichting SBBI is niet meer aftrekbaar voor de BV maar blijven wel vrij van schenkbelasting (mits binnen de voorwaarden).

De fiscale behandeling van zakelijke uitgaven door een BV aan goede doelen in de vorm van sponsoring of reclame blijft ongewijzigd. Deze kosten blijven net als nu aftrekbaar.

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.