Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 15/04/2016 - Fiscaal

Hervorming Belastingdienst komt op gang

Fiscaal

De hervorming van de Belastingdienst komt op gang. De dienst met ruim 30.000 medewerkers heeft een enorme veranderingopgave en moet slimmer, moderner en goedkoper gaan werken, met een betere dienstverlening en hogere belastingopbrengst. Naast deze ingezette reorganisatie is vooral gewerkt aan nieuwe datatechnieken voor slimmere controle en handhaving.

Speciale operationele inzet gaat komende tijd uit naar het terughalen van zoveel mogelijk premie- en belastingschuld in het buitenland. Dit blijkt uit de 17e Halfjaarrapportage van de Belastingdienst die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Afgelopen jaar is de Belastingdienst begonnen bij het begin: het opzetten van een nieuw organisatiemodel voor 30.000 medewerkers met een sterkere sturing, een compactere Raad van Bestuur en het terugbrengen van het aantal ondernemingsraden van 23 naar 7.
Ook is het onderdeel Switch van start dat 5000 medewerkers met een standaard rijksregeling naar ander werk of naar buiten begeleidt. De belangstelling voor deze regeling is groter dan al verwacht. Tegelijkertijd is de werving gestart van 1500 nieuwe medewerkers met vaardigheden die passen in de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst. Zij gaan werken met moderne technieken aan informatie gestuurd en risicogericht toezicht en handhaving.

De Investeringsagenda is een ingrijpend hervormingsprogramma van minstens vijf jaar dat bestaat uit tientallen deelprojecten. Doel is een kleinere Belastingdienst die meer opbrengsten genereert, meer ‘in control’ is en Nederlanders betere dienstverlening biedt. Sommige projecten verlopen voorspoedig terwijl andere soms wat langzamer gaan dan gehoopt. Tegelijk gaat het werk gewoon door en moet de Belastingdienst jaarlijks ongeveer 7,5 miljoen toeslagen uitbetalen, 75 miljoen aanslagen opleggen, 15 miljoen telefoontjes beantwoorden en € 1 miljard per werkdag aan belasting innen.

Onderdeel van de Investeringsagenda is de zogenoemde Broedkamer, waar pilots met nieuwe datatechnieken en andere systemen worden ontwikkeld en bij succes uitgerold. Afgelopen jaar zijn tientallen Broedkamerprojecten gestart, zoals het werken met één systeem bij dynamisch monitoren rond de inning van schulden.
Belastingdienstmedewerkers zien door de koppeling van verschillende systemen sneller mogelijkheden om schulden te verhalen. De Investeringsagenda zorgt er ook voor dat interactie met burgers en ondernemers steeds handiger en meer digitaal gebeurt, zoals de aangifte inkomstenbelasting.

Stevige inzet op invordering belastingschulden in het buitenland
In de Halfjaarrapportage van voorjaar 2015 lag de focus op de aanpak invordering toeslagen in het buitenland. De volgende logische stap is de mogelijke opbrengst van het terughalen van belasting- en premieschulden in het buitenland. Wiebes wil hier met eenzelfde stevige inzet achteraan. “Het zal niet makkelijk zijn maar we zijn dat onszelf verplicht. De Belastingdienst pakt het door dynamisch monitoren al veel slimmer aan. We geven een schuld niet op maar blijven het in de gaten houden.” De samenwerking met buitenlandse belastingdiensten loopt soms nog moeizaam omdat zij hun prioriteit over het algemeen leggen bij het invorderen van hun eigen schulden.
De Belastingdienst benadert na een dwangbevel in landen waar geen verdrag mee is soms persoonlijk en direct de belastingschuldige, de zogenoemde ‘direct approach’ .

Afgelopen maanden zijn bij de Belastingdienst bekende inkomens- en vermogensgegevens van mensen en ondernemingen in het buitenland met een schuld systematisch in beeld gebracht. Dit leverde al 5000 adviezen voor loonvordering en 1500 adviezen voor een beslag op banktegoeden op. Ook betaalt de Belastingdienst geen toeslagen of teruggaven aan Nederlanders in het buitenland met een schuld. Hiermee is voorkomen dat ruim 8 miljoen euro mogelijk onterecht is uitbetaald.

Bron: www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.