Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 28/06/2018 - Fiscaal

Monumentenaftrek wordt subsidie

Fiscaal

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel €57 miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget voor onderhoud van particuliere monumentenpanden wordt hiermee effectiever en doelmatiger ingezet, aldus Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur.

De Minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over onder meer de omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende aspecten van de fiscale aftrek door de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed onderzocht en heeft onderzoeks- en beleidsadviesbureau Ecorys het gehele stelsel van financiële ondersteuning van rijksmonumenten tegen het licht gehouden. Het kabinet neemt de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken over en wil de fiscale aftrek per 2019 om te zetten in subsidie.

Voor alle huidige (en toekomstige) eigenaren/bewoners die nu gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek komt er dus één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud.

Instandhoudingskosten
Eigenaren kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. Dit percentage is grosso modo gelijk aan de huidige tegemoetkoming via de fiscale aftrek en hoger dan men vanaf 2021 nog via de aftrek vergoed zou krijgen.

Alle huidige en toekomstige particuliere eigenaren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woningen. Eigenaren krijgen door de regeling compensatie van de meerkosten die gemaakt worden voor het behoud van de monumentale waarden. Dat houdt in dat eigenaren in de regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte kosten. Ook zal er beter op worden toegezien of het onderhoud op een juiste manier wordt uitgevoerd, door een kwalitatieve toetsing.

Kerken en watertorens etc.
Daarnaast kunnen eigenaren van bijvoorbeeld kerken, watertorens, kastelen en buitenplaatsen meer subsidie voor hun onderhoud krijgen via de subsidieregeling instandhouding monumenten. Eigenaren kunnen via de regeling een subsidie voor 60% van de kosten krijgen, dat is nu 50%. Ook wordt het budget voor groene monumenten verdubbeld naar €10 miljoen.

€95 miljoen
Komende jaren wordt extra geïnvesteerd in de instandhouding van monumenten. In de periode 2018 – 2021 is in totaal €95 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van (grote) monumenten. Minister Van Engelshoven: ‘Het erfgoed in Nederland staat er goed bij. Historische gebouwen zijn opgeknapt en molens zijn gerestaureerd. Duizenden vrijwilligers zijn betrokken. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten. Door deze extra investeringen kunnen we onze monumenten doorgeven aan toekomstige generaties.’

Bron: ACCOUNTANCY VANMORGEN

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.