Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/01/2017 - Fiscaal

Wijziging Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Fiscaal

De Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting is met ingang van 1 januari 2017, als gevolg van de verhoging van de schenkingsvrijstelling eigen woning naar € 100.000, aangepast. Er gelden voor deze nieuwe schenkingsvrijstelling geen verschillende regimes meer voor schenkingen onder opschortende en ontbindende voorwaarde. Dit is voor de praktijk een verbetering ten opzichte van de huidige regeling.

Voorwaarden vrijstelling

  • De verkrijger moet het geschonken bedrag waarvoor een beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning, besteden aan de genoemde doelen in het eerste jaar van de schenking of in een of meer van de twee direct daaropvolgende kalenderjaren. De regeling is daarmee veel flexibeler dan de huidige regeling.
  • Voor een beroep op de vrijstelling moet sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Er mag dus geen onzekerheid bestaan over de schenking en de schenker mag niet de mogelijkheid hebben om de schenking later ongedaan te maken door de schenking herroepelijk te doen. De enige uitzondering is dat de schenking mag worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting is besteed aan de eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd.
  • Het geschonken bedrag moet daadwerkelijk door de schenker zijn betaald aan de begiftigde. Hierdoor kwalificeren bijvoorbeeld schuldigerkenningen niet voor een beroep op de verhoogde vrijstelling.

Schriftelijke bescheiden
In de Uitvoeringsregeling is nieuw opgenomen dat de verkrijger desgevraagd met schriftelijke bescheiden moet doen blijken dat de schenking tijdig overeenkomstig de gestelde voorwaarden is besteed.

Toelichting met voorbeelden
In de uitgebreide artikelsgewijze toelichting bij de Regeling en de negen voorbeelden wordt de werking van het beroep op en de benutting van de vrijstelling verduidelijkt. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de eventuele samenloop met andere vrijstellingen.

Bron www.RB.nl

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.