Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/01/2020 - Fiscaal

Wijzigingen 2020 in de Wet inkomstenbelasting

Fiscaal

In de Inkomstenbelasting zijn per 1 januari 2020 onder
meer de volgende zaken gewijzigd.

Box 1

Eigen woning:

Forfait
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%.

Als het eigenwoningforfait groter is dan de aftrekbare
kosten, zoals de betaalde hypotheekrente, wordt het eigenwoningforfait
verminderd met de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld. Deze
aftrek was aanvankelijk gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait
en de aftrekbare kosten. Sinds 2019 wordt deze aftrek geleidelijk afgebouwd. In
2020 bedraagt de aftrek nog 93,33% van het verschil tussen het
eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

Hypotheekrenteaftrek

Aftrek van betaalde hypotheekrente in de hoogste
tariefschijf gaat tegen 46% in plaats van tegen het tabeltarief van 49,5%. De
hoogste tariefschijf begint bij een inkomen van € 68.507. Het percentage
waartegen aftrek in deze tariefschijf wordt verleend daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering
eigen woning (KEW) is onbelast als de uitkering in 2020 niet meer bedraagt dan
€ 168.500. De vrijstelling voor de KEW geldt alleen voor op 1 januari 2013
bestaande verzekeringen die voldoen aan alle voorwaarden.

Kamerverhuurvrijstelling

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in
2020 € 5.506.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat is de jaarruimte, in 2020 13,3% van de premiegrondslag. De jaarruimte is maximaal € 12.968. De jaarruimte wordt verminderd met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaren de jaarruimte niet of
niet geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende aftrek. Deze
zogenoemde reserveringsruimte bedraagt 17% van de premiegrondslag in het jaar
van aftrek. Er geldt een maximum van € 7.371. Voor wie aan het begin van het
kalenderjaar maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum
verhoogd tot € 14.552. De premiegrondslag is het totaal van de winst uit
onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het inkomen uit arbeid in het
vorige jaar, met een maximum van € 110.111 en verminderd met de franchise ter
grootte van € 12.472.

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten geldt als
voorwaarde voor aftrekbaarheid van de premie dat het bedrag van de jaarlijkse
uitkering niet hoger mag zijn dan € 22.089. De uitkeringen mogen niet eerder
ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt.

Box 2

In box 2 wordt belasting geheven over de voordelen uit aanmerkelijk belang, Voordelen zijn het op tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen uitgekeerde dividend en de meeropbrengst bij vervreemding van de aandelen. Het tarief in box 2 bedraagt in 2020 26,25%.

Box 3
In box 3 wordt belasting geheven tegen een tarief van 30% over de grondslag voor sparen en beleggen. Dat is het vermogen in box 3 verminderd met de vrijstelling van € 30.846 per persoon. Schulden komen tot een bedrag van € 3.100 per persoon niet in mindering op de grondslag voor sparen en beleggen.

Deel grondslag spa- ren en beleggen Spaar- deel 0,06% Beleggings-deel 5,33% Forfaitair rendement
Tot en met € 72.797 67% 33% 1,80%
Van € 72.797 tot enmet € 1.005.572 21% 79% 4,22%
Vanaf € 1.005.572 0% 100% 5,33%

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.