Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 04/03/2019 - Juridisch

Adieu maatschap en v.o.f.; hallo vennootschap

Juridisch

Na een eerdere mislukte poging in 2011 tot aanpassing van de huidige systematiek rond de personenvennootschappen (vennootschap onder firma (v.o.f.), maatschap en commanditaire vennootschap (c.v.)), gaat Minister Dekker van Rechtsbescherming opnieuw proberen de toekomst van de personenvennootschap met behulp van een wetswijziging aantrekkelijker maken.

Het ontwerpwetsvoorstel ligt tot eind mei van dit jaar ter consultatie voor aan de markt.

Vennootschap en commanditaire vennootschap
Het ontwerpvoorstel voorziet in twee rechtsvormen, namelijk de vennootschap (als vervanging van de maatschap en de v.o.f.) en de commanditaire vennootschap. Beide rechtsvormen kunnen voor zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden toegepast.

De nieuwe vennootschap kan net als de huidige maatschap, v.o.f. en c.v. op eenvoudige wijze worden aangegaan, door het sluiten van een onderhandse overeenkomst tussen de vennoten. Er is dus geen notariƫle akte vereist.

Toe-en uittreden
Het ontwerpwetsvoorstel voorziet in een vereenvoudigde regeling voor de toe- en uittreding van vennoten. De wettelijke regeling maakt dit eenvoudiger, op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst.

Rechtspersoonlijkheid
Een andere belangrijke wijziging is het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Deze rechtspersoonlijkheid ontstaat bij het aangaan van de overeenkomst. Dit zorgt ervoor dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gesteld.
Alleen als de nieuwe vennootschap in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven, kan zij ook registergoederen (panden) verkrijgen en eventueel zelfs erfgenaam zijn.

Aansprakelijkheid
Ook moet de nieuwe wet het voor de markt vaak onduidelijke verschil in aansprakelijkheid van de maten van een maatschap ten opzichte van de vennoten van de v.o.f. opheffen. Uitgangspunt zal zijn de volledige hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten zoals we die nu kennen voor de v.o.f.

Fiscaal
De gewijzigde fiscale maatregelen zullen op een later moment worden gepubliceerd. De huidige werkgroep heeft als voorstel meegegeven om de voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting nu bestaande de fiscale transparantie te handhaven. Voor de Overdrachtsbelasting stelt de werkgroep voor de huidige vrijstellingen, zoals de in- en uitbrengvrijstelling van art. 15 Wet BRV aan te passen.

Overgangsrecht
Net als de fiscale maatregelen laat ook het overgangsrecht tussen oude (huidige) wetsregime van het nieuwe voorstel nog even op zich wachten.

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.