Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/03/2014 - Juridisch

Eerst langs de werkgever en dan naar de bedrijfsarts?

Juridisch

Een werkgever heeft niet het recht om een werknemer die zich ziek heeft gemeld te verplichten om contact met de werkgever op te nemen om de werkgever in staat te stellen te beslissen of de arbodienst over de ziekmelding moet oordelen of niet.

Bij een kraamzorginstelling was een kraamverzorgende werkzaam die na een operatie haar werkzaamheden gedeeltelijk had hervat maar zich opnieuw ziek gemeld had. De werkneemster had de werkgever tot twee maal toe gevraagd om een bedrijfsarts in te schakelen, maar de werkgever verlangde dat de werkneemster eerst een gesprek met de werkgever zou aangaan. Aan de hand van dat gesprek wenste de werkgever te beslissen of de bedrijfsarts zou worden ingeschakeld en zo ja welke vragen aan de bedrijfsarts zouden moeten worden gesteld. De werkgever vermeldt daarbij twijfels te hebben over de ziekte van de werkneemster omdat sinds de operatie al vier maanden verstreken zijn, terwijl bij de ingreep die de werkneemster heeft ondergaan volledige werkhervatting doorgaans na zes tot acht weken plaatsvindt. De werkgever wil daarom weten waarom volledige werkhervatting nog niet is gerealiseerd en deelt mede dat een verhaal van de arts van de werkneemster behulpzaam zou zijn. De werkneemster houdt vast aan een gesprek met de bedrijfsarts en deelt mede dat haar behandelend specialist volledige rust heeft voorgeschreven. Zij verklaart bereid te zijn de bedrijfsarts te machtigen om informatie bij de behandelend specialist op te vragen. Toen de werkneemster bleef weigeren om een gesprek met de werkgever aan te gaan werd eerst de verplichting tot loondoorbetaling opgeschort en vervolgens ontslag op staande voet gegeven. De werkneemster laat het daar natuurlijk niet bij zitten en vordert in kort geding doorbetaling van het loon wegens nietigheid van het gegeven ontslag op staande voet.

De kantonrechter wijs de vordering van de werkneemster toe. Hij acht het in strijd met goed werkgeverschap dat de werkgever de werkneemster verplicht om eerst bij de directeur van het bedrijf langs te komen om te bespreken of inschakeling van de bedrijfsarts wel nodig is. Inschakeling van een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts is wettelijk verplicht en het is de bedrijfsarts die beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is. De werkneemster behoeft de werkgever ook geen medische informatie te verstrekken.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.