Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 06/10/2017 - Juridisch

Heeft u vergeten de huurprijsaanpassing van uw verhuurde bedrijfspand door te geven: de rechter schiet u te hulp

Juridisch

Wanneer u, om wat voor reden ook, heeft verzuimd de huurder van uw bedrijfspand een huurindexeringsbrief en/of een gewijzigde huurfactuur te sturen, wil dat niet altijd zeggen dat u dit niet achteraf kunt herstellen, zo blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in maart van dit jaar.

De casus
Een huurder en een verhuurder sluiten een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte. In de huurovereenkomst komen partijen overeen dat de huurprijs jaarlijks, per een vaste datum, zal worden aangepast op basis van de wijziging het consumentenprijsindexcijfer (CPI).
Hoewel de huurovereenkomst dus in een automatische indexering van de huurprijs voorziet, heeft verhuurder alleen in de eerste twee jaren een huurindexering toegepast en aan de huurder de geïndexeerde huur in rekening gebracht. Na een aantal jaren maakt verhuurder bij de huurder aanspraak op betaling van achterstallige huurverhogingen. De huurder verzet zich hiertegen. Hij heeft immers geen gewijzigde huurprijs doorgekregen van de verhuurder.
De rechter stelt in deze procedure echter dat de huurder er niet gerechtvaardigd op heeft kunnen vertrouwen dat de verhuurder definitief af zou zien de te weinig betaalde bedragen alsnog te vorderen. Op huurder rust zo stelt de rechter een eigen verantwoordelijkheid om de hoogte van de verschuldigde huurprijs in de gaten te houden.

Dus ook als u als verhuurder vergeet een huurindexeringsbrief te sturen, of steeds een niet geïndexeerde huurprijs in rekening brengt, is het aan de huurder om op tijd aan zijn juiste betalingsverplichting te voldoen.
Wel benadrukt het Gerechtshof dat de vordering van (achterstallige) huurpenningen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Een verhuurder kan dus niet tot in lengte van jaren het volledige achterstallige bedrag aan geïndexeerde huur vorderen.

Uit de uitspraak blijkt dus dat een huurder van bedrijfsruimte een eigen verantwoordelijkheid om op tijd het juiste huurbedrag te betalen als in de huurovereenkomst een duidelijke afspraak is gemaakt over indexatie. De huurder kan daartoe zelf de huurverhoging berekenen, bijvoorbeeld via de huurindexeringstool op de site van het CBS. Ook kan de huurder natuurlijk aan de verhuurder gericht de vraag stellen een huurindexeringsbrief te sturen.

Bron: rechtspraak.nl (RVR 2017/53).

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.