Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 16/02/2013 - Juridisch

Hersteldmelding door werknemer niet door werkgever aanvaard

Juridisch

Een werkneemster die langer dan 104 weken ziek was, kon geen loon tijdens ziekte claimen enkel door zich bij de werkgever hersteld te melden.

Een marketingmanager van een bank was op 4 november 2009 ziek uitgevallen als gevolg van een auto-ongeval. Met ingang van november 2011 was aan haar een WGA-uitkering toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Haar functie werd vanaf september 2010 tijdelijk ingevuld door een derde, die in september 2011 definitief was benoemd in de functie van de werkneemster. Op 10 april 2012 voert het UWV een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster uit. De verzekeringsarts van het UWV concludeert dan in zijn rapportage dat de werkneemster geen duurzaam benutbare mogelijkheden tot het verrichten van arbeid heeft als gevolg van ziekte, omdat sprake is van sterk wisselende arbeidsmogelijkheden. Bij brief van 14 juni 2012 deelt de bank mede dat de werkneemster met ingang van 1 juli 2012 is vrijgesteld van werkzaamheden. De werkneemster is het daarmee niet eens en stelt dat haar herstelproces voorspoedig verloopt en dat zij op korte termijn weer haar eigen functie denkt te kunnen uitoefenen. Zij stelt zich beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden voor 28 uur per week. Zij was in dienst voor 32 uur per week. Het komt tot een kort geding bij de kantonrechter, waarbij de werkneemster toelating tot haar werk en loondoorbetaling vordert.

De kantonrechter wijst de vorderingen echter af. Volgens de kantonrechter is het niet aan de werkneemster zelf om te concluderen dat zij medisch in staat is om 28 uur per week haar eigen werkzaamheden te verrichten. Daarvoor is een medische of arbeidsdeskundige beoordeling vereist. Uit de meest recente rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV blijkt dat de werkneemster vanwege medische beperkingen ongeschikt is voor haar werk. De vorderingen van de werkneemster worden afgewezen.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.