Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 28/03/2014 - Juridisch

Herziening Beleidsregels boeteoplegging Waadi

Juridisch

In eerdere publicaties hebben wij al uw aandacht gevraagd voor de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs). Met terugwerkende kracht tot de datum invoering (1 juli 2012) is de regeling aangepast.

Doel van de Waadi
Ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden (uitleners), voor het onder toezicht en leiding van de derde verrichten van arbeid, moeten zich als zodanig bij de Kamer van Koophandel (KvK) laten registreren. Ondernemingen die deze arbeidskrachten inhuren (inleners) hebben de plicht om te controleren of de uitlener juist staat ingeschreven.
Is registratie ten onrechte achterwege gebleven, dan kunnen aan de uitlener én aan de inlener boetes opgelegd worden per ter beschikking gestelde arbeidskracht.

Gewijzigde beleid
De boetes bij overtreding van zonder juiste registratie in het Handelsregister uitlenen van arbeidkrachten zijn verlaagd.
Het boeteregime was:

  • € 12.000,- per werknemer bij een eerste overtreding;
  • € 24.000,- per werknemer bij een tweede overtreding;
  • € 38.000,- per werknemer bij een derde overtreding.

 Nieuwe boeteregime bij overreding van de registratieplicht:

  • € 12.000 per werknemer bij minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten;
  • € 24.000 per werknemer bij meer dan tien maar minder dan dertig ter beschikking gestelde arbeidskrachten;
  • € 48.000 per werknemer bij dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Ook nieuw is de nihil boete voor de BV die haar DGA uitleent.
De boete op overtreding van het verbod op ter beschikkingstelling en inlenen van arbeidskrachten zonder registratie in het Handelsregister, door een BV, die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt (de DGA), én als de bestuurder (indien van toepassing: tezamen met zijn echtgenoot) eigenaar is van 90% of meer van de aandelen van die BV, wordt op nihil gesteld.

Al deze wijzigingen hebben een terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2012. Sinds die datum al geïnde (te hoge) boetes zullen worden teruggestort.
De Staatssecretaris heeft toegezegd dat over 2 jaar evaluatie van de regeling zal plaatsvinden. 

Bron: rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.