Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 04/04/2016 - Juridisch

Intrekking van aanzegging dat arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal worden voortgezet

Juridisch

De werkgever die bij wijze van aanzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mededeelt dat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet, maar die daarop terugkomt voordat de werknemer het voorstel tot het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft aanvaard, wordt alsnog de vergoeding verschuldigd wegens het niet (tijdig) nakomen van de aanzegverplichting.

Een werkneemster was op 10 november 2014 bij de werkgever in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Begin oktober 2015 had de werkgever een aanbod gedaan om de arbeidsovereenkomst te verlengen van 9 november 2015 tot 9 oktober 2016. Nadat de werkneemster zich op 19 oktober 2015 ziek had gemeld en nadat op 23 oktober 2015 nog een mislukte poging tot werkhervatting was gedaan, liet de werkgever bij e-mailbericht van 23 oktober 2015 weten dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en derhalve per 9 november 2015 zou eindigen. De werkneemster vorderde daarop van de werkgever betaling van een vergoeding wegens het niet nakomen van de aanzegverplichting, gelijk aan het salaris over de periode van 9 oktober 2015 tot 23 oktober 2015.
De werkgever voerde als verweer dat het de werkneemster zelf was geweest die de arbeidsovereenkomst niet wilde verlengen. De werkgever stelt daartoe dat de werkneemster op 23 oktober 2015 naar huis was gegaan en niet meer was teruggekomen.

Als de kantonrechter over de zaak moet oordelen, stelt hij echter vast dat het de werkgever is geweest die besloten heeft om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. De kantonrechter beroept zich daarbij op de tekst van het e-mailbericht van de werkgever van 23 oktober 2015, waarin de werkgever namelijk schrijft dat het gedrag van de werkneemster de werkgever heeft doen besluiten de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Omdat de aanzegverplichting volgens de kantonrechter ook geldt in het geval waarin de werkgever aanvankelijk bereid was de arbeidsovereenkomst voort te zetten maar waarin die voortzetting uiteindelijk niet tot stand komt, wijst de kantonrechter de gevorderde vergoeding toe.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.