Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 17/06/2014 - Juridisch

Krantenbezorger werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst?

Juridisch

Omdat een krantenbezorger op grond van zijn contract niet verplicht was de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk te verrichten, was geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Een uitgever van kranten maakte sinds 1987 gebruik van de diensten van een bezorger. Met hem was een overeenkomst gesloten, waarin uitdrukkelijk was bepaald dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst van opdracht. Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie diende de bezorger zelf voor vervanging te zorgen. Het was hem ook toegestaan om zich overigens bij de uitvoering van zijn werkzaamheden door een ander te laten vervangen. Op de betaling aan de bezorger werden door de uitgever wel loonbelasting en premies werknemersverzekeringen ingehouden, omdat sprake was van een fictieve dienstbetrekking (een arbeidsverhouding die voor de heffing van loonbelasting en premies werknemers gelijkgesteld is met een arbeidsovereenkomst).

Als de uitgever na maart 2013 niet meer betaalt voor de bezorgwerkzaamheden (de reden daarvoor blijkt niet uit de uitspraak), vordert de bezorger doorbetaling van loon, stellend dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter wijst deze vordering echter af. De aanduiding in de overeenkomst dat sprake is van een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst, laat volgens de kantonrechter niets aan duidelijkheid te wensen over. Ook de inhoud van de overeenkomst maakt volgens de kantonrechter duidelijk dat geen sprake is van een verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting, vanwege de mogelijkheid zich zonder toestemming van de uitgever te laten vervangen. De omstandigheid dat de werkgever loonbelasting en premies werknemersverzekeringen heeft ingehouden, maakt niet dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst is dit geen relevant element.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.