Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 27/11/2013 - Juridisch

Ongeldig boetebeding

Juridisch

Een boetebeding dat gekoppeld was aan een geheimhoudingsverplichting in een arbeidsovereenkomst was ongeldig omdat het zowel verplichtte tot betaling van de boete als tot betaling van schadevergoeding.

Bij een reisbureau was een vestigingsmanager werkzaam, waarvan de arbeidsovereenkomst in onderling overleg per 1 januari 2012 werd beëindigd met betaling van een ontslagvergoeding. Daarbij werd een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin bepaald werd dat de in de arbeidsovereenkomst geregelde verplichting tot geheimhouding van bijzonderheden van het bedrijf van de werkgever, gehandhaafd zou blijven. Het concurrentiebeding en het relatiebeding zouden daarentegen vervallen. Ook zou de werknemer alle eigendommen van de werkgever retourneren. Enkele maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst stuurt de werknemer aan potentiële klanten, waaronder klanten van de ex-werkgever, een e-mailbericht waarin hij zich aanbiedt als persoonlijk reisadviseur. De werkgever beschuldigt hem er vervolgens van bij het einde van de arbeidsovereenkomst klantgegevens te hebben achtergehouden en vordert de contractueel overeengekomen boete, die gesteld is op € 454 per dag dat hij in overtreding is. Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst voorziet ook in het ter beschikking stellen aan de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst van alle klantgegevens. De werknemer wordt verweten aan dit onderdeel van het beding niet te hebben voldaan.

De werknemer stelt de mailing per E-mail te hebben verzonden aan zijn contactenlijst en erkent dat in die lijst ook een oud adressenbestand van de werkgever is opgenomen, dat hij tijdens de arbeidsovereenkomst gebruikte om van huis uit te werken. Hij biedt aan deze adressen uit zijn mailinglijst te verwijderen. Het reisbureau wendt zich daarop tot de kantonrechter en vordert dat een verklaring voor recht wordt afgegeven dat de werknemer het geheimhoudingsbeding heeft overtreden en dat een boete verbeurd is van ongeveer € 170.000.

De kantonrechter constateert dat de werknemer heeft erkend klantgegevens van zijn ex-werkgever te hebben gebruikt en stelt vast dat dit een overtreding van het geheimhoudingsbeding oplevert. De gevorderde verklaring voor recht dat de werknemer zijn verplichtingen op grond van het geheimhoudingsbeding heeft overtreden, wordt dan ook toegewezen. De gevorderde boete daarentegen wijst de kantonrechter af. In de wet is bepaald dat een beding waarbij een werkgever boete kan heffen en voor het zelfde feit tevens schadevergoeding kan vorderen, nietig is wegens strijd met de wet. De bepaling in de arbeidsovereenkomst hield in dat de boete verbeurd werd “onverminderd de gehoudenheid van de werknemer tot betaling van volledige schadevergoeding aan de werkgever, indien en voor zover deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen”. Vanwege het feit dat bepaald is dat in dat geval volledige schadevergoeding verschuldigd is, is de kantonrechter van mening dat het boetebeding in strijd is met de wet.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.