Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 14/04/2014 - Juridisch

Overgang van loonsanctie bij overgang van onderneming?

Juridisch

Tot de verplichtingen voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten van personeel dat in dienst is van een overgedragen onderneming, die door de verkrijger van de onderneming moeten worden overgenomen, behoort ook de verplichting om het loon tijdens ziekte gedurende een extra periode van 52 weken door te betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer, indien het UWV de overdrager van de onderneming daartoe verplicht heeft wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen.

Bij een vervoersbedrijf is sinds 19 september 2005 een chauffeur in dienst, die op 27 augustus 2009 ziek uitvalt. Tijdens de ziekte verkoopt de werkgever delen van zijn onderneming (het transport van koekjes en het transport van bedden) aan twee verschillende partijen. De werknemer was werkzaam bij het transport van koekjes en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst zouden daarom per 1 januari 2011 van rechtswege overgaan op de koper van dat deel van de onderneming. De werkgever heeft echter met de koper afgesproken dat de chauffeur pas naar de koper zou overgaan zodra hij 100% arbeidsgeschikt zou zijn. Na 1 januari 2011 betaalt de werkgever het loon van de werknemer dan ook nog gewoon door, maar na een tijdje stopt de werkgever daarmee. De koper van de onderneming stelt op grond van de gesloten overeenkomst niet tot loondoorbetaling verplicht te zijn. Op 29 juni 2011 legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen. Daardoor moet de werkgever het loon tijdens ziekte gedurende een extra periode van 52 weken aan de werknemer doorbetalen. Het komt tot een geschil over de loondoorbetaling tijdens ziekte tussen de werknemer en de oorspronkelijke werkgever.

In hoger beroep oordeelt het gerechtshof allereerst dat de werknemer vanaf 1 januari 2011 van rechtswege in dienst is bij de nieuwe werkgever. De daarvan afwijkende afspraak die de werkgever en de koper (overigens met instemming van een vakbond) hebben gemaakt, is niet rechtsgeldig. Ook het feit dat de loonsanctie aan de werkgever is opgelegd, maakt de zaak niet anders. Ook de re-integratieverplichting is mee overgegaan op de koper en dat geldt zeker voor de loondoorbetalingsverplichting die het gevolg is van het niet nakomen van deze re-integratieverplichting. De vorderingen van de werknemer worden daarom afgewezen.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.