Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 11/11/2019 - Juridisch

Transitievergoeding voor 'slapende werknemers'

Juridisch

In navolging op onze eerdere berichten over
dit onderwerp is er nu duidelijkheid over de positie van de “slapende
dienstverbanden”, oftewel de dienstverbanden met werknemers die langer dan twee
jaar ziek zijn.

Hebben deze werknemers nu al dan niet recht op
beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, en daarmee op een transitievergoeding?

Vandaag (8 november 2019) heeft de Hoge Raad, de
hoogste rechter, uitsluitsel gegeven. De uitkomst is kort gezegd als
volgt: het goed werkgeverschap verplicht de werkgever om
in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het
dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van een
beëindigingsvergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad bepaalt daarbij dat de
transitievergoeding moet worden berekend per de dag volgend op het vervallen
van het opzegverbod (in de regel na twee jaar ziekte).

De Hoge Raad formuleert één uitzondering: indien de
werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij voortzetting van de
arbeidsovereenkomst, behoeft niet op het voorstel van de werknemer te worden
ingegaan. Als voorbeeld wordt genoemd de situatie dat er op termijn nog
re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. De Hoge Raad maakt duidelijk
dat een naderende pensioendatum niet een uitzondering rechtvaardigt.

In de komende periode zal moeten worden bezien welke
werkgeversbelangen nog meer tot afwijzing van het voorstel van de werknemer
kunnen leiden.

Het voorgaande moet in het teken worden geplaatst van
de per 1 april 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft geen aanleiding gezien om de uit te
keren vergoeding te beperken tot hetgeen de werkgever op grond van voornoemde
wet vergoed kan krijgen. Nu de Wet Compensatie Transitievergoeding pas per 1
april 2020 in werking treedt, leidt het arrest van de Hoge Raad mogelijk tot
problemen rondom voorfinanciering, nu verzoeken tot beëindiging vanaf heden
kunnen worden ingediend. De Hoge Raad overweegt daarover dat de rechter in die
gevallen kan bepalen dat de betaling in termijnen kan worden verricht of kan
worden uitgesteld tot inwerkingtreding van de Wet Compensatie
Transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 zal op basis van de genoemde wet echter
hoe dan ook gelden dat alleen een reeds betaalde ontslagvergoeding voor
compensatie in aanmerking komt.

Al het voorgaande betekent dat werkgevers die
werknemers in dienst hebben met een “slapend dienstverband” er serieus rekening
mee moeten houden dat zij vanaf heden verzoeken zullen ontvangen van werknemers
met een slapend dienstverband om tot beëindiging over te gaan en daarbij de
transitievergoeding uit te betalen. In beginsel zal werkgever zo’n verzoek
moeten inwilligen en aan de hand daarvan een vaststellingsovereenkomst met de
werknemer overeen moeten komen.

Bron: Van Benthem en Keulen Advocaten, Utrecht

Dit is een Legal Update van Pieter Mantel.

+303 25 95 552 pietermantel@vbk.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.