Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 07/05/2013 - Juridisch

(Vakantie)werk jongeren, wat mag wel en wat mag niet?

Juridisch

Jongeren horen op school te zitten totdat ze 18 jaar zijn of over een startkwalificatie beschikken. Tot die tijd mogen ze wel een bijbaan en vakantiebaan hebben of stage lopen. Hieraan zijn regels verbonden, bijvoorbeeld over het soort werk dat ze mogen doen.

Toezicht Inspectie SZW

Om te voorkomen dat jongeren te zwaar werk doen of te veel werken, zijn er regels. De Inspectie SZW ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

 

12-jarigen en werk

Kinderen van 12 jaar mogen alleen werken in het kader van een werkstraf of een leerproject. Het kind moet altijd onder toezicht van een volwassene werken. Voor kinderen tot 13 jaar die meewerken aan een uitvoering gelden aparte regels.

13- en 14-jarigen en werk

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk. Het aantal uren dat kinderen van 13 en 14 jaar mogen werken in schoolweken verschilt met het aantal dat geldt voor vakantieweken. Voor kinderen vanaf 13 jaar die meewerken aan een uitvoering gelden aparte regels.

15-jarigen en werk

Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht niet-industrieel werk doen, zoals vakken vullen in een supermarkt en avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels. De maximale werktijden voor kinderen van 15 jaar zijn afhankelijk van of het kind leerplichtig is en van welke dag het is (wel of geen schooldag).

16- en 17-jarigen en werk

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er gelden andere regels voor werktijden voor 16- en 17-jarigen dan voor volwassenen.

Stage en maatschappelijke stage

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage lopen. Er moet een stageovereenkomst gesloten zijn tussen de school en het bedrijf, of de burgemeester en wethouders moeten een verzoek tot vervangende leerplicht hebben goedgekeurd.

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen doen vrijwilligerswerk om anderen te helpen. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage licht niet-industrieel werk doen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.