Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 28/08/2017 - Juridisch

Verstoring van arbeidsverhouding aan werkgever te wijten maar wel ontbinding arbeidsovereenkomst

Juridisch

Hoewel de kantonrechter van mening is dat de werkgever ten onrechte ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht wegens verwijtbaar handelen van de werknemer, ontbindt hij de arbeidsovereenkomst omdat de arbeidsverhouding tussen partijen verstoord is, ook al is dat door toedoen van de werkgever. De werkgever moet een billijke vergoeding betalen aan de werknemer.

De werknemer was sinds 1998 werkzaam als grass master bij een bedrijf dat kunstgrasvelden aanlegt. De werknemer was in zijn functie verantwoordelijk voor het installeren van deze kunstgrasvelden. Nadat de werknemer is hersteld van een arbeidsongeval wordt hij door de werkgever op non-actief gesteld. De advocaat van de werkgever neemt vervolgens uitvoerig verklaringen af van medewerkers. Daarna verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar gedrag van de werknemer. Hem wordt allereerst verweten dat hij bewust verkeerde werkzaamheden heeft verricht. Daarnaast zou hij zich onacceptabel hebben gedragen tegenover collega’s en zich onwaardig hebben gedragen tijdens zakenreizen (overmatig alcoholgebruik, vrouwen meenemen naar zijn hotelkamer, hoge onkostendeclaraties, opzettelijk vernielen van een huurauto).

Nadat door de kantonrechter uitvoerig getuigen zijn gehoord, ook op verzoek van de werknemer, concludeert de kantonrechter dat verwijtbaar gedrag van de werknemer niet vast is komen te staan. De kantonrechter acht verder van belang dat de werknemer door de werkgever nooit eerder op zijn gedrag is aangesproken. Toch ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding (wat door de werkgever als tweede aangevoerde ontslaggrond was aangevoerd). Gebleken is dat zowel collega’s als het management niet meer met de werknemer willen samenwerken. De kantonrechter is daarbij van oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever omdat de op non-actiefstelling van de werknemer bij collega’s het beeld heeft gevestigd dat de werknemer schuldig was aan hetgeen hem werd verweten, hetgeen herstel van de vertrouwensbreuk onmogelijk heeft gemaakt. Deze vertrouwensbreuk en de langdurige afwezigheid van de werknemer kunnen volgens de kantonrechter ook hebben gediend als voedingsbodem voor de belastende verklaringen van collega’s. De werkgever wordt ook verweten niet te hebben ingegrepen toen eerder bekend was dat de verhoudingen binnen het team van de werknemer niet goed waren. In plaats daarvan heeft de werkgever volgens de kantonrechter collega’s verklaringen laten afleggen nadat die collega’s een verkeerd beeld van de werknemer hadden gekregen, terwijl de werknemer niet de gelegenheid heeft gekregen zich te verweren. De kantonrechter bepaalt de billijke vergoeding op € 75.000, te betalen bovenop de transitievergoeding van ruim € 50.000.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.