Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 25/08/2014 - Juridisch

Werknemer moet bedrijfsarts machtigen om informatie op te vragen bij behandelende artsen

Juridisch

Tot de redelijke voorschriften die de werkgever in het kader van de re-integratie aan een arbeidsongeschikte werknemer kan geven, behoort ook het tekenen van een schriftelijke machtiging waarmee de bedrijfsarts medische informatie op kan vragen bij de artsen die de werknemer behandelen.

Een werkneemster die op 2 april 2012 ziek was uitgevallen, laat haar leidinggevende bij e-mailbericht van 17 januari 2014 weten dat haar herstel dusdanig is dat zij verwacht in maart 2014 haar werkzaamheden weer te kunnen hervatten. De werkgever antwoordt daarop dat de werkneemster eerst door de bedrijfsarts dient te worden beoordeeld alvorens zij tot re-integratie kan worden toegelaten. Op 26 februari 2014 wordt de werkneemster door de bedrijfsarts gezien. De werkneemster bericht dan dat zij met de bedrijfsarts heeft afgesproken dat zij vanaf 1 maart 2014 weer geleidelijk haar werk zal gaan hervatten, maar de bedrijfsarts stelt dat zij de werkneemster heeft aangeraden om nog niet tot werkhervatting over te gaan en dat zij eerst informatie wil opvragen bij de behandelende artsen, waartoe de werkneemster een machtiging moet ondertekenen. De werkgever deelt daarop bij brief van 14 maart 2014 mede dat de doorbetaling van loon tijdens ziekte zal worden stopgezet als de werkneemster de machtiging niet ondertekent. Desondanks tekent de werkneemster de machtiging niet, maar zij overlegt wel schriftelijke antwoorden van vragen die zij zelf aan de behandelaren heeft gesteld. De bedrijfsarts vindt de antwoorden op de vragen te summier en wil rechtstreeks en mondeling met de behandelaren kunnen overleggen. Wegens het niet tekenen van de machtiging zet stopt de werkgever de doorbetaling van het loon tijdens ziekte vanaf 19 maart 2014.

Als de werkneemster in kort geding doorbetaling van het loon vordert, wijst de kantonrechter deze vordering af. Het vragen van een machtiging om informatie op te vragen bij de behandelaren is volgens de kantonrechter een redelijk voorschrift dat de werkgever in het kader van de re-integratie aan de werkneemster kan geven. De bedrijfsarts moet niet alleen inzage krijgen in het medische dossier van de werkneemster, maar er moet ook mondeling overleg tussen de bedrijfsarts en de behandelaren mogelijk zijn. Het verweer van de werkneemster dat zij geen enkel vertrouwen meer in de bedrijfsarts heeft, is volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwd en geen reden om de machtiging niet te tekenen.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.