Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 13/10/2016 - Juridisch

Wettelijke regeling voor personenvennootschappen gaat op de schop

Juridisch

Na een eerdere poging, die in december 2011 te elfder ure door de toenmalige Minister van Justitie, Ivo Opstelten, naar de prullenbak werd verwezen, is er opnieuw gekeken naar ons huidige systeem van samenwerken in maatschap, vennootschap onder firma en commanditair vennootschapsverband. De huidige wettelijke regeling voor de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap dateert uit 1838 en is overduidelijk aan vernieuwing toe. Dit concludeert een werkgroep onder voorzitterschap van prof. mr. M. van Olffen in het rapport Modernisering personenvennootschappen. De werkgroep is een particulier initiatief om te komen tot een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap.
De werkgroep stelt voor om bestaande knelpunten op te lossen, de door ondernemers gewenste toepassingsmogelijkheden te verruimen en administratieve lasten te verminderen.

Nieuw in het voorstel is dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen na inschrijving in het Handelsregister. Dit maakt het toe- en uittreden van vennoten eenvoudiger. Deze rechtspersoonlijkheid wordt ook benut om reorganisatiemogelijkheden die het huidige recht niet kent, zoals omzetting, fusie en splitsing ook voor de personenvennootschappen te regelen.
De toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de openbare vennootschap biedt volgens de werkgroep de beste oplossing voor een efficiënte regeling van de deelname van de vennootschap aan het rechtsverkeer. Deze toekenning heeft fiscaal vooral gevolgen voor de toepassing van de overdrachtsbelasting.
Er zijn in Nederland circa 218.000 personenvennootschappen. De huidige regeling voor personenvennootschappen is fragmentarisch uitgewerkt in verschillende wetten en is verder ingevuld door jurisprudentie. Hierdoor is de regeling ontoegankelijk. Ook is ze sterk verouderd ten opzichte van die in andere westerse landen, zowel binnen als buiten de EU. Daarom is er dus behoefte aan vernieuwing.
Een personenvennootschap moet volgens de werkgroep voor alle categorieën gebruikers een gebruiksvriendelijke rechtsvorm zijn, die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften die in de praktijk leven.

Voor de liefhebber: het volledige rapport is te vinden op de website van de rijksoverheid

Bron: www.rb-plaza.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.