Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 03/04/2020 - Nieuws

Akkoord over financiële steun voor huisartsen

Nieuws

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH,
InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze
financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten
borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de
sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en
huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemende
huisartsen in stand houden.

De LHV is tevreden met het resultaat. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Wij
zijn heel erg blij dat we dit hebben kunnen regelen, dit is voor huisartsen en
huisartsenorganisaties in ieder geval één zorg minder.”

De gemaakte afspraken zorgen voor voldoende financiële
armslag voor huisartsenpraktijken en huisartsenposten om met het hele team door
deze crisis te komen. Partijen hebben gekozen voor algemene maatregelen, omdat
deze voor huisartsen het meest eenvoudig uit te voeren zijn en het snelst te
regelen. Uitgangspunt zijn lage administratieve lasten, een zo kort mogelijke
periode van onzekerheid en snel te implementeren maatregelen. Doel is
financiële rust voor huisartsen in de coronacrisis, zodat zij zich met hun
voltallige team kunnen focussen op de huidige en komende zorgvraag.

Maatregelen en
tegemoetkomingen

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben een akkoord bereikt
met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de volgende afspraken:

Voor huisartsenpraktijken

1. Aanpassing voorwaarden voor declaratie van de tarieven voor
intensieve zorg.
Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten
die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Wijziging met terugwerkende
kracht tot 1 maart 2020.

2. Nieuwe module voor dekking extra kosten en continuïteit
bedrijfsvoering.
De verzekeraars hebben toegezegd een extra module in te regelen waarmee alle
huisartsenpraktijken eenmalig € 10,- per patiënt in rekening kunnen brengen. Dat
kan per medio april 2020. De ontwikkeling van productie en kosten wordt
nauwgezet gemonitord (o.a. op basis van Vektis-data) om te kunnen beslissen wat
er in het derde kwartaal nodig is.

3. Tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor
declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven.
De NZa en zorgverzekeraars zijn hiermee akkoord en zullen de declaraties
coulant behandelen.

4. Praktijken met acute financiële problemen.
Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen
komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars
maken hiervoor een lijst met contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Voor huisartsenposten (ANW-zorg)

1. Opslag op uurtarief.
Tijdelijke mogelijkheid om huisartsen die extra worden ingeroosterd vanwege
corona een opslag van € 15,-  op de € 78,-  te mogen betalen (conform
de bestaande regeling bij samenwerking met de SEH of ambulancezorg).

2. Extra kosten verrekenen.
Tijdelijke mogelijkheid om het maximale budget van 110% van een huisartsenpost
te kunnen overschrijden vanwege extra gemaakte kosten vanwege corona.

Voor nieuwe tijdelijke daglocaties (al dan niet door de huisartsenpost opgezet)

Hierover is nog geen akkoord bereikt. LHV, VPH en InEen praten volgende
week verder met NZa en ZN over deze specifieke situaties om te komen tot een
adequate vergoeding van de extra kosten van de organisatie en bemensing
hiervan.

Vervolgstappen

Op korte termijn praat de LHV verder met de NZa en ZN
over de financiële steunmaatregelen. LHV, VPH en InEen zullen hun leden op de
hoogte houden van de concrete uitwerking en hoe u deze hanteert bij het
declareren, in het bijzonder de precieze invulling van de extra module met €
10,-.

LHV, VPHuisartsen en InEen blijven daarnaast de
situatie monitoren. Als er zich nieuwe situaties voordoen, bespreken zij deze
uiteraard met NZa en ZN om met aanvullende oplossingen te komen. De technische
uitwerking volgt nog.

Oproep aan alle huisartsen

Met deze afspraken hopen de gesprekspartijen de
huisartsenpraktijken continuïteit te bieden in hun bedrijfsvoering. Zij roepen
alle huisartsen (nogmaals) op om detacherings- en waarneemcontracten nu NIET op
te zeggen. Met deze tijdelijke module is daar geen financiële reden meer voor.

Iedereen is nu en de komende tijd hard nodig om in deze crisistijd de huisartsenzorg toegankelijk en op niveau te houden. Ook roepen zij iedereen op om mee te werken en bij te dragen aan de regionale afspraken en initiatieven om de coronazorg overdag gezamenlijk te organiseren. Dit is onderdeel van de afspraken die partijen met de verzekeraars hebben gemaakt.

Bron: LHV.NL

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.