Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 20/02/2015 - Nieuws

Bent u als aandeelhouder straks ‘zichtbaar’ in het Europees UBO register?

Nieuws

Op Europees niveau is er een akkoord bereikt over het instellen van een zogenoemd UB0-register waarin verplicht wordt bijgehouden wie de uiteindelijk belanghebbende(n) in bedrijven zijn.  De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Van belangen vanaf 25% in een vennootschap worden in ieder geval de naam van de aandeelhouder en diens geboortedatum en nationaliteit geregistreerd in het UBO-register.

Doel van het UBO-register: belastingontduiking door middel van brievenbusfirma’s tegen te gaan. In BV verband geëxploiteerde bedrijven met meerdere aandeelhouders kunnen tot nu toe in belangrijke mate de aandelenverdeling ‘geheim’ houden. Door de instelling van het UBO-register kunnen de aandeelhouders veelal niet buiten beeld blijven, zodat het voor buitenstaanders eenvoudiger wordt om te bepalen wat het individueel vermogen en aandelenbelang van een aandeelhouder is. Iedereen met een legitiem belang mag straks het UBO-register raadplegen.

Naast het UBO register komt er een Europees trust-register. In dit register wordt bijgehouden wie vermogen inbrengt in een trust. Dit register wordt alleen toegankelijk voor Europese overheidsinstanties.

De precieze invulling van het UBO-register en het trust-register en vooral ook wie wat gaat bijhouden én wie een ‘legitiem belang tot inzage heeft’ zullen op Europees niveau verder worden uitgewerkt. De precieze invoeringsdatum is nog niet bekend.

Bron: www.europarl.europa.eu

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.