Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 24/06/2020 - Nieuws

Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars

Nieuws

Er bestaan onder onze cliënten werkzaam in de zorg veel vragen over de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

De bijdrage bestaat er kort gezegd uit dat over de maanden maart t/m juni 2020 aan aangewezen zorgverleners zoals openbare apothekers, fysiotherapeuten, podotherapeuten, etc. een door Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld percentage van de gederfde verzekerde zorgomzet (lees: marge) wordt vergoed. De gederfde omzet wordt berekend ten opzichte van een normomzet, die is gebaseerd op de in het jaar 2019 behaalde omzet. Over de periode juli t/m december 2020 wordt gekeken naar eventuele inhaalzorg. Deze inhaalzorg wordt voor een lager percentage vergoed (met een maximum van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage), zodat de inhaalzorg de continuïteitsbijdrage verlaagd.

Voor deze regeling gelden strenge voorwaarden

Er moet een afweging worden gemaakt tussen de (dringende) financiële noodzaak om de continuïteitsbijdrage aan te vragen en de voorwaarden die verbonden zijn aan de aanvraag.

De regeling zoals die er nu ligt is nog niet volledig. De toegezegde regeling voor meerkosten als gevolg van de pandemie is nog niet uitgewerkt en het is nog niet duidelijk wanneer die regeling zal worden gepubliceerd.

De aanvraag

Bij het indienen van de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage moet u als zorgverleners een contract of addendum op de bestaande zorgovereenkomst ondertekenen en in dat contract staan een aantal heel strikte en verstrekkende voorwaarden.

Die voorwaarden beperken je als ondernemer. Zo mag je tijdens de periode waarin je de continuïteitsbijdrage ontvangt geen ontslag aanvragen doen wegens bedrijfseconomische redenen en mag je ook geen herstructureringen doorvoeren of je onderneming geheel of deels verkopen.

Ook mag de ondernemer geen beroep doen op rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het coronavirus (waaronder de NOW), met uitzondering van het deel van de omzetdaling dat resteert na aftrek van de continuïteitsbijdrage.

Omvang

Voor veel zorgverleners is nog onduidelijk wat de precieze omvang van de terugval in de omzetontwikkeling is en of er na de terugval sprake is van een stabilisatie en herstel.

Brancheorganisaties geven veelal online informatie over de ontwikkelingen voor specifieke branches.

Uiterste datum

Uit de tot nu toe door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerde informatie blijkt dat er nog geen uiterste datum voor de aanvraag bekend is. In ieder geval kun je de aanvraag indienen gedurende de looptijd van de regeling en die loopt tot en met 30 juni 2020.

ZN heeft toegezegd dat zodra er een einddatum voor de aanvraag is bepaald deze te publiceren.

Wij kunnen als b+p Belastingadviseurs de aanvraag niet voor u doen, dit moet u als zorgverlener zelf doen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Hiervoor zijn nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO;
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO.

De aanvraag is relatief eenvoudig. Er moet door u als zorgverlener een online vragenformulier worden ingevuld met op zich duidelijke vragen. Alleen de vraag over registratie in het UBO-register kan onduidelijkheid geven. Het gaat bij deze vraag over uw UBO-registratie bij Vecozo. Alleen als u in de afgelopen maand een mail heeft gehad van Vektis waarin is aangegeven dat uw UBO-registratie niet juist is of ontbreekt, kan de vraag over de UBO niet met ja worden beantwoord. Advies is dan om eerst contact op te nemen met Vektis.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.