Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 11/09/2018 - Nieuws

Contouren voor de nieuw subsidieregeling voor monumentenpand (woonhuis) worden zichtbaar

Nieuws

Met ingang van 2019 zal de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervallen en komt daarvoor in de plaats een subsidieregeling. Het beleidskader voor deze subsidieregeling is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend gemaakt. (Kamerstukken II 2017/18, 32820, nr. 248).

Uit de concept regeling blijkt dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten zal bedragen, vanaf een minimum aan kosten van € 1.000.  Deze 35% kan jaarlijks worden aangepast als de voor een jaar beschikbare ‘subsidiepot’ van veertig miljoen euro is overschreden. Onder subsidiabele kosten dienen te worden verstaan de kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van het rijksmonument. Nader invulling van die definitie zal worden opgenomen in een aparte leidraad bij de regeling. Wel is al duidelijk dat de arbeidsuren van de eigenaar en eventuele vrijwilligers niet als subsidiabele kosten worden aangemerkt

De subsidieaanvraag kan jaarlijks in de periode van 1 maart tot en met 30 april worden ingediend van het kalenderjaar ná het jaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Uit de bij te voegen bewijsstukken (facturen) moet blijken in welk jaar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Per kalender jaar kan per eigenaar-bewoner maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de particuliere eigenaar die ook zijn/haar hoofdverblijf in het monument heeft.

Bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan € 70.000 aan subsidiabele kosten moet een inspectierapport worden gevoegd met een adequate beschrijving van de staat van het rijksmonument voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het rapport mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.

De regeling valt onder met Ministerie van OCW en zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De uitbetaling van de subsidie loopt via de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.