Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 14/01/2022 - Nieuws

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

Nieuws

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

Verlenging subsidie 2022

Het kabinet stelt in 2022 €45 miljoen beschikbaar voor een nieuwe periode van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg. De nieuwe subsidieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2022.

Door u nu vast over de regeling te informeren, kunt u alvast mensen  aannemen. Wij streven naar de publicatie van de hele regeling in het eerste kwartaal van 2022.

De voorwaarden en verplichtingen van de subsidieregeling voor 2022 blijven grotendeels hetzelfde als voor vorig jaar. De verlenging is wel aanleiding om bepaalde onderdelen te verbeteren. De onderstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud.

 • De coronabaan moet op of na 1 januari 2022 zijn gecreëerd. Het moet gaan om een nieuw contract van bepaalde tijd dat op of na 1 januari 2022 ingaat. Dit kan ook een werknemer zijn die eerder een coronabaan vervulde.
 • De voorwaarde dat het contract voor minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden wordt aangegaan, vervalt (de subsidiabele periode blijft maximaal 6 maanden).
 • In het contract moet worden opgenomen dat de aangevraagde subsidie voor begeleiding daadwerkelijk daaraan wordt besteed en ten goede komt aan de werknemer met een coronabaan.
 • In het contract moet expliciet worden vermeld dat het gaat om een coronabaan die met de subsidieregeling tot stand is gekomen.
 • Er kunnen niet meer coronabanen worden aangevraagd dan er werknemers binnen de organisatie zijn.
 • Kan er geen AGB-, WTZi- of Wtza-registratie worden aangeleverd? Dan vragen wij om een bewijs van het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of een gemeente.

Meer informatie over bijvoorbeeld het tijdvak waarin aanvragen kunnen worden ingediend, volgt in januari 2022. De overige regels veranderen niet.

Voor wie

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximaal 6 maanden
  U kunt in totaal maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2. Minimaal 20 uur per week
  In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling.
 5. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating/WTZa-toelatingsvergunning met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan controleren wij of u een WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning heeft. Heeft u ook geen WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning? Dan vragen wij aanvullende bewijsstukken op waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Hoogte subsidie en budget

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon en betreffen onder andere de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding. Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt €25.440.

Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor de begeleiding van de tijdelijke werknemers.

Voorschot

Na verlening van de subsidie, ontvangen zorgaanbieders een voorschot van 100%.

Verdeling

Het beschikbare bedrag voor het aanvraagtijdvak (€45 miljoen) wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot €25.000

Subsidies tot €25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding. De steekproef wordt in 2023 gehouden.

Subsidies tussen €25.000 en €125.000

Voor een subsidie tussen €25.000 en €125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten. De steekproef wordt in 2023 gehouden.

Subsidies vanaf €125.000

Voor een subsidie van €125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het accountantsprotocol.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Leg uit of dit invloed heeft op periode 1 of periode 2.
 3. Indien nodig ontvangt u een link van ons waarin u de gegevens van uw originele aanvraag kunt aanpassen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Meer informatie

Meer weten? Alle informatie vindt u in de:

In het eerste kwartaal van 2022 volgt aanvullende informatie en publicatie van de regeling. Alle informatie over deze regeling zullen wij op deze pagina publiceren. Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie van de definitieve regeling.

Bron: DUS-i

 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.