"10% van de openbare apotheken is cliënt van b+p Belastingadviseurs" Ed Brouwer "Wij zijn een middelgroot advieskantoor, maar klein genoeg om onze cliënten persoonlijk te kennen" Maarten van der Pijl "Met een stabiel personeelsbestand zijn wij u graag jarenlang van dienst" Ed Brouwer "Onze kostenbenchmark is een uniek sturingselement voor apotheken" Leo Postma "Salarisadministratie is meer dan een bruto-netto berekening" Ton Blom

Hoe om te gaan met een verzoek van de werknemer om al toegekend verlof in te trekken?

3 / 04 / 2020
Nieuws

Alle beperkingen als gevolg van de coronacrisis leveren op dit moment ook vragen op over vakanties.

Lees verder

Akkoord over financiële steun voor huisartsen

3 / 04 / 2020
Nieuws

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen.

Lees verder

Re-integratieverplichtingen tijdens coronacrisis

2 / 04 / 2020
Nieuws

Het UWV toetst bij iedere WIA-aanvraag of de re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Als de verplichtingen op basis van de Wet verbetering poortwachter niet zijn nagekomen, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Door de coronacrisis kan het voorkomen dat de re-integratie van een medewerker tijdelijk stil komt te liggen. Veel werkgevers willen weten hoe het UWV hiermee omgaat.

Lees verder

Zorgverzekeraars verkorten maximale controletermijnen farmacie, paramedische zorg en GGZ

27 / 03 / 2020
Nieuws

Zorgverzekeraars hebben, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector wijkverpleging, afgesproken om nog een aantal maximale controletermijnen te verkorten.

Lees verder

Wij schrijven regelmatig nieuwe stukken omtrent onze werkzaamheden en ontwikkelingen in diverse categorieën.