Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 18/03/2020 - Nieuws

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Nieuws

Het kabinet introduceert de tijdelijke
maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg
gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze
regeling zijn al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de regeling Werktijdverkorting
(wtv) gestopt als maatregel?

 • De
  uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een
  ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze
  regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak
  voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
 • Het
  kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil
  dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet
  dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.  

Tot hoe lang blijft mijn lopende
Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als
er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft
gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht.
Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop
daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling. 

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via
de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat
afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag
voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de
nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd
worden. 

Wat houdt de nieuwe regeling voor
tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Er
  komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de
  Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers
  kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de
  loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee
  kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon
  doorbetalen.
 • De
  tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de
  mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog
  eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking
te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij
  de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén
  ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn
  werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De
  aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De
  aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden
  met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden
  gesteld).
 • De
  regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de
loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de
loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en
hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als
  100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van
  een werkgever;
 • als
  50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een
  werkgever;
 • als
  25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van
  de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een
voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de
werkelijke daling in de omzet is geweest. 

Voor aanvragen boven een nader te bepalen
omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de
tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een
daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor
de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt
hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte
datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u
tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1
maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe
tegemoetkomingsregeling?

U dient de aanvraag in bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een
tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe
tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers
waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers
met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die
bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen
bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven
laten gaan. 

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor
andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook
bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus
COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling. 

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder
de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig
doorbetaald. 

Verbruik ik ook WW-rechten als ik
onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De
tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in
aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft
niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming
stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de
tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk
verricht voor uw werkgever. 

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.