Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 02/05/2017 - Nieuws

Eigenaren en verhuurders van kantoorpanden opgelet. Met ingang van 2023 is het energielabel C verplicht voor kantoren

Nieuws

Per 1 januari 2023 dienen de eigenaren en verhuurders van (vrijwel) alle kantoorpanden te beschikken over een energielabel C.  Om energiebesparing in kantoren te stimuleren, heeft Stef Blok, de inmiddels demissionaire minister voor wonen en rijksdienst, aangekondigd dat er met ingang van 2023 een verplichting komt om kantoorpanden tot minimaal label C te renoveren. De verplichting houdt in dat zowel publieke als private gebouwen met een kantoorfunctie volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG[1]met een ondergrens van 100m2, uiterlijk 1 januari 2023 een Energie-Index (EI) van minimaal 1,3 dienen te hebben. Deze EI komt overeen met energielabel C. De verplichting geldt dan voor het hele gebouw. Monumenten worden (vooralsnog) uitgezonderd van deze verplichting.

De invoering van deze verplichting is een uitvloeisel van het Energieakkoord. Een van de doelstellingen van het Energieakkoord is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap daarin is dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld ten minste energielabel A hebben. Met de verplichting voor kantoren om per met ingang van 2023 over een C label te beschikken beoogt minister Blok energiebesparing in kantoren te stimuleren. Deze verplichting geldt in de toekomst mogelijk ook voor overige utiliteitsgebouwen.

Eigenaren en verhuurders doen er verstandig aan om de voor hen geldende verplichtingen tijdig uit te voeren.
Kan het bij verkoop, verhuur of ontwikkeling, ontbreken van een energielabel nu al een boete tot gevolg hebben, met ingang van 2023 kan het leiden tot een verbod op gebruik van het kantoorpand.
Het risico op handhaving is reëel, gezien het al eind 2016 aanstellen van handhavers door minister Blok.
Voor kantoorpanden waar een langdurige huurovereenkomst voor loopt is het ook verstandig tijdig actie te ondernemen. Mogelijk dat de noodzakelijke aanpassingen als renovatie van het gebouw kwalificeren en op grond van wettelijke bepalingen moet dan tijdig een renovatieplan met de huurder(s) worden afgestemd voor er tot aanpassing kan worden overgegaan.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-485.html[1] Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Het BAG is in beheer bij het Kadaster

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.