Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 18/03/2021 - Nieuws

Einde overgangsrecht Wet werken na AOW niet per 1 april 2021

Nieuws

Het ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW treedt niet per 1 april 2021 in werking.

Het ontwerpbesluit wordt opnieuw ingediend in verband met gevolgen voor de uitvoering. In verband met de benodigde voorbereidingstijd en de volle releaseplanning in 2021 kan invoering niet voor 1 januari 2022. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten.

Loondoorbetaling naar 6 weken

Het besluit strekt tot het beëindigen van overgangsrecht in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat vanaf de inwerkingtreding een termijn van 6 weken geldt voor onder meer de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers, in plaats van de huidige tijdelijke termijn van 13 weken. Naast de termijn van de loondoorbetaling bij ziekte worden ook termijnen die daarmee verband houden bekort van 13 tot 6 weken. Dit betreft onder meer het recht op ZW-uitkering, het opzegverbod bij ziekte en de herstelprognose bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het besluit was 1 april 2021. Voor op 1 april 2021 bestaande ziektegevallen onder AOW-gerechtigde werknemers zou vanaf die dag de termijn van 6 weken gaan lopen, mits dat niet tot gevolg had dat de totale termijn meer bedroeg dan 13 weken.

Niet haalbaar

De voorgestelde invoeringsdatum van 1 april 2021 voor beëindiging van het overgangsrecht is 1 april 2021. Deze datum is voor UWV niet haalbaar.

De impact op de uitvoering van de Ziektewet blijkt echter groter dan eerst gedacht. Het in de Ziektewet geregelde overgangsregime voor het terugbrengen van het recht op ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor op dat moment bestaande ziektegevallen wijkt af van het normale proces voor een Ziektewetuitkering. Dit is voor UWV niet uitvoerbaar.

De invoering van het besluit met een goed uitvoerbaar overgangsregime vraagt daarnaast ook om functionele aanpassingen in het systeem van de Ziektewet.

Beëindiging van het overgangsrecht is volgens UWV op zijn vroegst haalbaar per 1 januari 2022, mits de implementatieopdracht uiterlijk 1 juli 2021 gegeven wordt en beëindiging van het overgangsrecht plaats vindt met eerbiedigende werking.

Eerbiedigende werking

Met eerbiedigende werking wordt bedoeld dat het oude recht (maximum 13 weken) van toepassing blijft op de AOW-gerechtigde werknemer die al ziek is vóór ingangsdatum van het voorstel en dat het nieuwe recht (maximum 6 weken) van toepassing is op de AOW-gerechtigde werknemer met een eerste ziektedag op of na de invoeringsdatum van het voorstel.

UWV verzoekt het bestaande overgangsregime in de wet zodanig aan te passen dat eerbiedigende werking aan de orde is. Als eerbiedigende werking wordt geregeld, is het raadzaam om specifiek te regelen dat dit ook geldt voor ziektegevallen die elkaar binnen 4 weken opvolgen dan wel dit in de memorie van toelichting te verduidelijken.

Bron: SalarisVanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.