Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 17/03/2020 - Nieuws

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Nieuws

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen.

1.  Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus en aan
een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige
regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer
hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten
het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het
coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven
gebruik maken van deze regeling.

Uitleg over de regeling: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Aanvraag van
de regeling: werktijdverkortingsregeling

ZZP’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting.
Het Kabinet wil de ZZP’ers, die door de uitbraak van het coronavirus in de
problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen
doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz
wordt uitgevoerd door gemeenten. ZZP’ers die een beroep willen doen op het Bbz
kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Uitleg van de regeling: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/

2. Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Wanneer mkb’ers financieel in de problemen komen door de gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus, kunnen zij een beroep doen op het BMKB. Er komt
een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een
hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Hiermee kunnen mkb’ers financieel
goedkoper een overbruggingskrediet of het rekening courant-krediet verhogen bij
een financier.

Uitleg van de regeling: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zwaar_weer

3. Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen
bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling
in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en
loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het
bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de coronacrisis in de problemen is
gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de
Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek
vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel
blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de
komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten
of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig
plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken
binnenkomen.

Uitleg van de regeling: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

4. Verlaging voorlopige aanslag
Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar
verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door het coronavirus. Het
Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij (al dan niet via de accountant) bij
de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de
voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze
verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst, voor de vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via uw accountant.

Bronnen: www.RB.nl, www.KvK.nl, www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.