Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 03/04/2020 - Nieuws

Hoe om te gaan met een verzoek van de werknemer om al toegekend verlof in te trekken?

Nieuws

Alle beperkingen als gevolg van de coronacrisis leveren
op dit moment ook vragen op over vakanties.

Omdat reizen naar het buitenland bijna geheel is beperkt en binnen Nederland op vakantie gaan in sommige gevallen niet mogelijk is omdat enerzijds vakantiebestemmingen gesloten zijn en anderzijds reizen wordt afgeraden, komen werknemers met de vraag of ze hun aangevraagde en al toegekende verlofaanvraag kunnen intrekken. Ook voor vakanties die staan gepland na de datum van de intelligente lockdown komen die verzoeken al binnen.

Voor sommige werkgevers is het geen probleem daarmee
akkoord te gaan maar zeker niet allemaal. De vraag is dan ook: hoe is het
juridisch geregeld?

In het BW is veel geregeld over recht op vakantie voor
de werknemer maar niets over het intrekken van al toegekend verlof.

Tenzij er in de Cao of in de individuele
arbeidsovereenkomst nadrukkelijk iets over is geregeld is het aan de werkgever
om te bepalen hoe hij/zij met een dergelijk verzoek van de werknemer omgaat.

Als werkgever mag je het dus een verzoek om intrekking
van al verleend verlof weigeren. Om de relatie met de werknemer goed te houden is
het wel mogelijk dat werkgever en werknemer samen een alternatieve oplossing
vinden door bijvoorbeeld goed te keuren dat de werknemer wel een deel van de
periode mag komen werken.

Het is wel verstandig om een gemaakte afspraak schriftelijk
vast te leggen en om ook te overleggen (en vast te leggen) hoe partijen gaan
handelen als straks blijkt dat we bijvoorbeeld na augustus wel weer met
vakantie kunnen. Om onderbezetting te voorkomen is het verstandig nu al
duidelijk te maken dat dan niet ieder verlof kan worden geaccepteerd.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.