Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 13/04/2017 - Nieuws

Internet consultatie over de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Nieuws

Al in 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
Met deze richtlijn is de komst van het UBO register weer een stap dichterbij.
De richtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden (het UBO-register) van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

De ministers van Financiën, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken hebben nu het wetsvoorstel openbaar gemaakt dat moet leiden tot de implementatie van de Europese richtlijn in onze nationale wetgeving. Naast bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft het register ook als doel om corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude te bemoeilijken.
Voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd, is het ter consultatie openbaar gemaakt.
Wie dat wil, kan tot eind april commentaar leveren op het wetsvoorstel. Dat kan op de website overheid.nl.

Met de uiteindelijke invoering van het wetsvoorstel voldoet de Nederlandse overheid aan de uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Ondernemingen en rechtspersonen worden verplicht om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn, de zogenoemde UBO’s. Die informatie wordt bijgehouden in het register van uiteindelijk belanghebbenden.
Dat register wordt onderdeel van het handelsregister en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van de informatie wordt openbaar toegankelijk. Voor het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid zijn alle gegevens toegankelijk. Op termijn worden ook deze instellingen verplicht om aan de Kamer van Koophandel te melden dat zij informatie hebben die afwijkt van de informatie in het handelsregister.

Het wetsvoorstel maakt wijzigingen van Handelsregisterwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten noodzakelijk.

Bron: www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.