Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 04/11/2019 - Nieuws

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

Nieuws

Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16
euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen,
krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een
zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze
als zelfstandige het werk uitvoeren.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Staatssecretaris Snel van Financiën en Staatssecretaris Keijzer van Economische
Zaken en Klimaat hebben deze twee voorstellen 28 oktober in internetconsultatie
gebracht. De maatregelen zijn onderdeel van de nieuwe wetgeving rond zzp en het
pakket waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt wil verbeteren.

De arbeidsmarkt is veranderd. Een van de
grote veranderingen is de groei van het aantal zzp‘ers. Deze diverse groep
ondernemers vormt inmiddels een substantieel aandeel van de werkenden en levert
een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van Nederland.

Maar het kabinet maakt
zich ook zorgen over een aantal ontwikkelingen.

Zo is er onzekerheid onder zzp‘ers en hun
opdrachtgevers over de wet- en regelgeving. Daarnaast groeit de groep werkende
armen onder de zzp‘ers. 8,6 procent van de zzp-huishoudens zat in 2017 onder
het bestaansminimum tegen 1,6 procent van de werknemers. Ook is er soms sprake
van onbedoelde concurrentie op de arbeidsmarkt: op de werkvloer tussen
werknemers en zzp‘ers, tussen kleine bedrijven en zzp‘ers en tussen zzp‘ers
onderling. En is het overgrote deel van de zzp‘ers niet verzekerd voor
arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet heeft daarom in het
regeerakkoord, in het pensioenakkoord en met Prinsjesdag afspraken gemaakt over
het werken als zelfstandige. Deze afspraken hebben samen tot doel om de wet- en
regelgeving te verduidelijken en zzp’ers en opdrachtgevers helderheid te
bieden, om meer bescherming te bieden aan de werkenden aan de onderkant van de
arbeidsmarkt en om de verschillen tussen werknemers en zzp‘ers te verkleinen.
Want een deel van de zorgelijke ontwikkelingen is terug te voeren op het
verschil in behandeling tussen zzp‘ers en werknemers zoals in verzekeringen en
belastingen. Ook wil het kabinet dat er beleid komt dat recht doet aan de grote
onderlinge verschillen tussen zzp‘ers.

De twee maatregelen die vandaag in
internetconsultatie gaan, zijn hierin een belangrijke stap. Het minimumtarief
van 16 euro per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze
niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren
of om te sparen voor slechtere tijden. Zowel de zzp‘ers met zakelijke klanten
als met particuliere klanten moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen.
Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht
besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun
tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief
is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor
materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur.

Zzp’ers met een tarief boven de 75 euro
per uur wil het kabinet meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen straks
kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun
opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandige werken. Om de
zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer
van Koophandel nodig. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, lopen opdrachtgevers
maximaal een jaar geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. En
krijgen zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zoveel mogelijk zekerheid over
arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen.

De internetconsultatie houdt in dat een wetsvoorstel zes weken open staat voor reacties van burgers en maatschappelijke organisaties. Dit is een gebruikelijke stap bij het maken van een wet. Maar de wetgeving rond zzp is ook zeer complex en de bewindspersonen hechten aan de input van betrokkenen. Na de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer. De aankondiging van deze wetgeving stond in de ‘Derde voortgangsbrief werken als zelfstandige’ die in juni dit jaar aan de Tweede Kamer is verzonden.

https://www.internetconsultatie.nl/minimumbeloningzelfstandigen

Bron: Rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.