Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 13/03/2020 - Nieuws

Kabinet komt bedrijven in coronacrisis ‘gepast’ tegemoet

Nieuws

Bedrijven die in financiële nood komen door de
coronacrisis kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit
schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Fiscale maatregelen

Ondernemers die op papier hun problemen aantonen,
hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. Het kabinet hoopt
met deze nieuwe maatregelen de economische pijn voor ondernemers zoveel
mogelijk te verzachten.

BMKB

Mkb’ers die in financiële problemen dreigen te
komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze
borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om
tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Staatssecretaris Mona
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hoopt dat deze maatregel binnen twee
weken actief is.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Een van de voorwaarden is dat de malaise minimaal 2 en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Gevolgen

‘Het is evident dat de uitbraak van het
coronavirus impact zal hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse
economie’,  schrijft Wiebes. ‘Ook in
Nederland zijn de economische consequenties merkbaar. De precieze impact op de
Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder
controle komt in binnen- en buitenland, hetgeen op dit moment niet met
zekerheid te voorspellen is. Zeker is wel dat de Nederlandse economie er goed
voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve economische gevolgen van het
virus op te vangen.’

Geen
verregaande maatregelen

Wiebes noemt de werkloosheid die historisch laag
is en de aanwezigheid van financiële buffers bij overheid en bedrijfsleven. Ook
is de weerbaarheid van de financiële sector de afgelopen tijd is versterkt.
Mede hierom acht hij vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein
vooralsnog niet nodig. Een overmatige beleidsreactie kan volgens Wiebes
onnodige neveneffecten met zich meebrengen.

Gematigde
groei

Het CPB vindt de economische impact van het coronavirus
op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming is
aangenomen dat het virus snel onder controle komt. Maar is ook een scenario
waarin het virus zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft. Uitgaand
van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de
Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door, met 1,4% in 2020 en 1,6% in
2021.

‘Meer
faillissementen’

De Amsterdamse kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat het aantal faillissementen wereldwijd met gemiddeld 2 procent zal stijgen als gevolg van het coronavirus. Voor Nederland verwacht Atradius in 2020 een toename van 3 procent, 2 procent meer dan haar eerdere prognose. Ook bedrijven in Azië zullen hard worden getroffen: het aantal faillissementen stijgt er met 4 procent.

Bron: Accountancy Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.