Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 23/10/2019 - Nieuws

Minister Bruins: verbetering toegang nieuwe geneesmiddelen

Nieuws

De toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen voor
ernstige en vaak zeldzame aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen wordt
verbeterd. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten. Op dit
moment worden bijna alle nieuwe geneesmiddelen vergoed uit het basispakket.
Daar waar de toegang soms nog knelt, kan een fabrikant nu onder strenge
voorwaarden meer onderzoek doen terwijl alle patiënten toegang krijgen tot het
geneesmiddel. De Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen wordt hierop
ingericht.

Minister Bruins: “Dit is goed nieuws voor patiënten. Door
deze nieuwe regeling krijgen alle patiënten toegang tot de behandeling én vindt
er verder onderzoek naar het geneesmiddel plaats. Deze toegang vind ik van
groot belang, omdat het gaat om kwetsbare patiënten waarvoor geen andere
behandeling is.”

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is
het soms lastig om goed aan te tonen dat het middel effectief is en voor
vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen bereiken dan niet het basispakket
en dus ook niet de patiënt. Omdat het om patiënten gaat die geen goed
alternatief hebben voor een behandeling wil de minister met de Voorwaardelijke
Toelating van geneesmiddelen de toegang van patiënten tot deze geneesmiddelen
verbeteren en daarbij ook beter kunnen beoordelen of het middel in het
basispakket past.

Er worden wel strenge voorwaarden gesteld, aangezien het
hier gaat om niet-bewezen effectieve zorg die betaald wordt uit collectieve
middelen. De fabrikant moet daarom met verder onderzoek aantonen dat toelating
tot het basispakket verantwoord is. Ook moeten de fabrikant, artsen én
patiëntenorganisaties samen met een onderzoeksplan komen. Daarnaast zal de
fabrikant een verlaagde prijs moeten accepteren tijdens de onderzoeksperiode.

Tegenover deze voorwaarden biedt de regeling straks meer mogelijkheden om fabrikanten en partijen in staat te stellen de effectiviteit aan te tonen. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij er maar heel weinig patiënten zijn bij wie de effecten onderzocht kunnen worden. Binnen de voorwaardelijke toelating komt er daarom meer tijd en ruimte voor maatwerk in het onderzoek. Zorginstituut Nederland gaat de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen tot het basispakket uitvoeren.

Bron: Rijksoverheid

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.