Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 05/06/2014 - Nieuws

Minister zegt uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel werk en zekerheid toe

Nieuws

Op dinsdag 3 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid (dat de herziening van het ontslagrecht regelt) in de Eerste Kamer behandeld. De Eerste Kamer zal op dinsdag 10 juni 2014 over het wetsvoorstel stemmen.
Naar verwachting zal het wetsvoorstel dan worden aangenomen.

Uitstel
Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de toezegging gedaan dat de inwerkingtreding van die onderdelen van het wetsvoorstel, die al op 1 juli 2014 in werking zouden treden, wordt uitgesteld naar 1 januari 2015.

Voor de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel betekent dat het volgende:

Per 1 januari 2015 treden in werking:

 • De regeling ter bescherming van flexwerkers, met uitzondering van de ketenregeling, dat wil zeggen:
  • geen proeftijdbeding meer mogelijk in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter;
  • alleen nog een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als sprake is van een (in de overeenkomst op te nemen) zwaarwegend bedrijfsbelang;
  • voor uitzendovereenkomsten: mogelijkheid tot afwijking van wet bij CAO beperkt tot 78 weken voor wat betreft ketenregeling en uitzendbeding;
  • voor nulurencontracten en min-maxcontracten: mogelijkheid tot afwijking van wet bij CAO voor wat betreft de maximale periode van zes maanden beperkt tot gevallen waarin sprake is van functies van incidentele aard zonder vaste omvang;
  • verplichting tot schriftelijke aanzegging één maand voor het eindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, waarbij medegedeeld moet worden of al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden.
 • De wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werknemers (IOW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Proeftijd en concurrentiebeding:
Gelet op het overgangsrecht dat in het wetsvoorstel is opgenomen, geldt voor alle arbeids-overeenkomsten die vóór 1 januari 2015 worden getekend dat een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter nog mogelijk is en dat in een arbeids-overeenkomst voor bepaalde tijd nog een concurrentiebeding kan worden opgenomen zonder dat daarbij een zwaarwegend bedrijfsbelang moet bestaan dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Per 1 juli 2015 treden in werking:

 • De wijziging ketenregeling (mogelijkheid van verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd beperkt tot maximaal drie overeenkomsten in maximaal 24 maanden); 
 • De herziening ontslagrecht;
 • De gewijzigde regeling voor verrekening van inkomsten met WW-uitkering;
 • De aanscherping begrip passende arbeid (WW-uitkering).

Per 1 januari 2016 (gefaseerd tot 1 april 2019) treedt in werking:

 • Beperking maximale duur WW-uitkering.

Bron: Kantoor Mr. van Zijl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.