Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 02/02/2018 - Nieuws

Nieuwe wetgeving gegevensbescherming per 25 mei 2018

Nieuws

Op 25 mei a.s. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht.
De AVG is een privacywet die regels bevat voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. De AVG is een Europese regeling die de tot 25 mei van dit jaar geldende Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
De nieuwe wet speelt volgens de overheid beter in op onze digitale samenleving, maar is wel aanzienlijk strenger dan haar Nederlandse voorganger.

Alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen te maken met de verplichtingen uit de AVG. En dat gaat dus niet alleen om de grote bedrijven maar ook voor met midden en kleinbedrijf en zelfs de zzp’er die persoonsgegevens verwerkt moet aan de regels van de AVG voldoen.
In de praktijk krijgt dan ook vrijwel ieder bedrijf en instelling te maken met de AVG, want er is al sprake van gegevensverwerking als je afspraken met en telefoonnummers van relaties vastlegt, maar ook als je personeel in dienst hebt is sprake van gegevensverwerking. Je bent immers op grond van de wet verplicht om gegevens zoals een kopie ID van die werknemer in het personeelsdossier te bewaren.

Bedoeling van de AVG
De bedoeling van de AVG is enerzijds een betere privacybescherming voor burgers maar de AVG kan ook voordelen voor bedrijven opleveren, met name als je als bedrijf in meerdere EU landen actief bent.
Tot 25 mei van dit jaar moet je voldoen aan de privacyregels in de nationale wetten van de landen waar je actief bent. Bij inwerkingtreding van de AGV is er voor alle EU landen eenzelfde regeling en nog maar één toezichthouder.

Stappenplan
De AVG moet de privacy rechten van burgers beter waarborgen en de burgers mondiger maken om ook op te komen voor de bescherming van hun privacy. Van alle bedrijven en instellingen wordt dus het nodige gevraagd. De AVG bied verschillende tools die helpen om de wet na te leven, zoals bijvoorbeeld modelbepalingen voor het doorgeven van persoonsgegevens.
Als ondernemer is het zaak om goed voorbereid te zijn op de komst van de AGV.

Wij adviseren dan ook om tijdig na te gaan of processen, diensten en producten binnen uw bedrijf voldoen aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een handig stappenplan op haar site gezet. Via deze link kunt u dat stappenplan downloaden.

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.