Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 25/02/2020 - Nieuws

Nogmaals een update: het UBO-register

Nieuws

Op 10 december 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan
met de invoering van een Nederlands UBO-register. Op 17 februari 2020 heeft
Minister Hoekstra van Financiën de memorie van antwoord gestuurd aan de Eerste
Kamer. De wet zou aanvankelijk op 10 januari 2020 in werking zou treden. Die datum
is echter niet gehaald. Het wetsvoorstel ligt nog ter behandeling bij de Eerste
Kamer.

Met de memorie van antwoord hoopte de Minister van
Financiën de laatste kritische vragen van de dames en heren senatoren voldoende
te hebben beantwoord. Inmiddels is duidelijk dat de Eerste Kamer nog niet
overstag is en bij de Raad van State een voorlichtingsadvies wil indienen.

Het kabinetsvoornemen om het UBO-register nog dit
voorjaar in te voeren komt daarmee wel onder grote tijdsdruk te staan.

Een UBO, wat is dat?

De Ultimate Beneficial Owner oftewel de
“UBO” is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering
van terrorisme (WWFT) de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is
van of zeggenschap heeft over een in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven vennootschap of andere juridische entiteit.

Gevolgen/acties: voor nieuwe rechtspersonen

Per de datum van inwerkingtreding moeten alle
juridische entiteiten waarop de wetgeving van toepassing is, bij oprichting een
UBO of pseudo-UBO registreren in het UBO-register. Het registreren van de UBO
geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van een handelsregisternummer. Een
onjuiste registratie kan leiden tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke
sancties en kan aanleiding zijn voor een strafrechtelijk onderzoek naar de
entiteit of de UBO.

Gevolgen/acties: voor bestaande rechtspersonen

Wanneer een rechtspersoon al bestaat voor de
definitieve invoeringsdatum, heeft de UBO achttien maanden de tijd om aan deze
registratieplicht te voldoen. De rechtspersoon krijgt hiertoe een verzoek met
instructies, van de Kamer van Koophandel. Na het verstrijken van de termijn van
18 maanden geeft de Kamer van Koophandel een lijst van alle entiteiten die geen
UBO hebben geregistreerd aan het Bureau Economische Handhaving. Dit Bureau is
bevoegd sancties op te leggen.

Een WWFT-instelling zoals een notaris- en
advocatenkantoor, banken, accountants en ook belastingadviseurs dienen melding
te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere onjuistheid die zij aantreft
tussen de in het UBO-register ingeschreven informatie en de informatie die zij
uit hoofde van haar eigen cliëntenonderzoek verkrijgen.

Inzagemogelijkheden

Iedereen kan tegen betaling de onderstaande gegevens via
een door de Kamer van Koophandel beheerde site, van een rechtspersoon en van
haar UBO’s inzien. Het tarief (2020) is vastgesteld op € 2,50:

  • naam + geboortemaand en -jaar;
  • nationaliteit;
  • land van verblijf; en
  • aard en omvang van het economische belang gehouden door de UBO.

Alleen bevoegde autoriteiten en opsporings- en inlichtingeneenheden,
die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen,
zullen meer informatie over een UBO zien dan hiervoor aangegeven informatie.

Bron: https://www.fiu-nederland.nl/

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.