Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 05/07/2024 - Nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2024-2025 bereikt

Nieuws

De werknemersorganisatie VAD en de werkgeversorganisatie WZOA hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Apothekers in Dienstverband.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025.

 

In het onderhandelingsakkoord zijn de onderstaande zaken opgenomen:

Structurele loonontwikkeling

  • Er geldt een structurele salarisverhoging van 4%, met ingang van 1 juli 2024.
  • Alle werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering van 1% van het genoten bruto jaarsalaris.

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding wordt vastgesteld naar hetgeen fiscaal toelaatbaar is. Per 1 juli 2024 is dat € 0,23 per km.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2024 wordt de uitkering van het UWV voor het aanvullend geboorteverlof aangevuld met 15%.

Dienstenvergoeding

De dienstenvergoeding wordt per 1 juli 2024 geïndexeerd met 14%.

Uitbreiding bovenwettelijk verlof

Daarnaast hebben medewerkers met ingang van 1 januari 2025 recht op één extra bovenwettelijk verlofdag. Voor werknemers die deeltijd werken, wordt dat naar rato berekend.

Studieafspraken

Werknemers- en werkgeversorganisaties zullen de komende periode met elkaar in gesprek blijven om te bekijken hoe zij op termijn de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aan de loonontwikkeling voor de apothekers kunnen koppelen. De OVA is de indexering van de personele kosten, op basis van een percentage dat het ministerie van VWS vaststelt.

Daarnaast zullen de partijen onderzoeken hoe de arbeidsvoorwaardelijke individuele keuzemogelijkheden in een flexibel systeem kunnen worden geplaatst, waardoor de werknemer jaarlijks een keuze kan maken naar eigen behoefte voor op dat moment.

Het woord is nu aan de leden

De VAD en de WZOA leggen het onderhandelaarsakkoord positief voor aan hun leden. Zodra de achterbannen akkoord zijn, volgt meer informatie met betrekking tot nieuwe loontabellen.

De volledige tekst van het akkoord is te vinden via Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband 2024 – 2025

Bron: KNMP.NL

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.