Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 06/01/2017 - Nieuws

Overzicht maatregelen Sociale Zaken 2017

Nieuws

Het ministerie van SZW heeft de maatregelen gepubliceerd die sinds 1 januari 2017 zijn gewijzigd.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers

 • Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming wanneer zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen en minimaal 1248 verloonde uren per jaar maken.

Wet aanpak schijnconstructies

 • Werkgevers betalen het volledige minimumloon. Constructies waarbij werkgevers, door bedragen in te houden op, of te verrekenen met het loon, minder dan het hele minimumloon betalen zijn in beginsel verboden. Bijvoorbeeld maaltijdkosten inhouden op het loon.
 • Per 1 januari is de ketenaansprakelijkheid voor loonvordering in het goederenvervoer over de weg in werking getreden. Ook opdrachtgevers in het goederenvervoer kunnen hierdoor aansprakelijk worden gesteld voor loonvorderingen van werknemers die arbeid verrichten in het kader van goederenvervoer over de weg.

Arbeidsongeschiktheid

 • Het wettelijk onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA komt te vervallen. Hierdoor betalen werkgevers sinds 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie en hebben ze de keuze om voor hun gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Aanpassingen Wet banenafspraak

 • Mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, worden zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister opgenomen (de Praktijkroute). Als iemand via de Praktijkroute is opgenomen in het doelgroepregister telt de baan waarop mensen werken vanaf dat moment mee voor de banenafspraak.
 • (Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister, wanneer zij bij UWV een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit was al eerder geregeld voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.
 • Gemeenten worden verplicht een bepaald aantal beschutte werkplekken te creëren.

Fraudewet

 • De hoogte van de boete voor uitkeringsgerechtigden die de inlichtingenplicht overtreden, wordt voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de overtreder.
 • Daarnaast wordt de mogelijkheid van het geven van een waarschuwing uitgebreid.

Kindregelingen

 • Het maximumbedrag voor het kindgebonden budget voor het eerste kind is omhoog gegaan naar € 1142. Ook voor het tweede kind is het maximumbedrag gestegen naar € 898. Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2040 krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.
 • De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Op 20 december is voor het eerst een hoger bedrag uitgekeerd. De Belastingdienst betaalt de toeslag namelijk vooruit.
 • Met de wijziging van de Algemene kinderbijslagwet en de onderliggende Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen, wordt het ongewenste onderscheid ongedaan gemaakt tussen leerlingen die naast hun topsportopleiding naar het voortgezet onderwijs gaan en leerlingen die beroepsonderwijs volgen. De wijziging treedt in werking per 1 januari 2017 en werkt terug tot 1 oktober 2016.

Armoede

 • Er is structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar om er voor te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school.

Wijzigingen uitkeringen

 • De Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW zijn per 1 januari 2017 aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is gestegen van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand.

 • Maximumdagloon (WW, WIA, WAO en ZW)

Sinds 1 januari 2017 zijn bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 0,94 procent. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Sinds 1 januari 2017 is het maximumdagloon verhoogd van bruto € 203,85 naar bruto € 205,77.

Een volledig overzicht van de hoogte van de uitkeringen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl 

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.