Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 28/10/2022 - Nieuws

PAWW-regeling is verlengd

Nieuws

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen. Eerder is er per abuis vanuit de stichting PAWW een bericht naar betrokkenen verstuurd welke de indruk wekt dat de regeling ten einde is. Dit is echter niet het geval.

Wegens vertraging in de verwerking bij het ministerie van SZW is de bevestiging vanuit de Stichting PAWW verlaat. Hierdoor is de verlenging nog niet formeel bevestigd. Desalniettemin is de verzamel-cao, waarin de regeling staat opgenomen, aangemeld bij het ministerie van SZW waardoor de PAWW is verlengd. Er volgt nadere informatie na de afronding van de procedure tot algemeen verbindend verklaring. De PAWW-regeling geldt alleen voor de medewerkers die vallen onder de cao Apotheken 2021-2024. Apothekers in dienstverband vallen hier niet onder.

Achtergrondinformatie
In 2016 zijn de loongerelateerde uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) versoberd, waardoor de termijn waarover een werknemer bij werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid een uitkering krijgt, is afgebouwd tot maximaal twee jaar. Voorheen was er nog een derde WW-jaar. Cao-partijen in alle sectoren kunnen een afspraak over de reparatie van het zogeheten ‘derde WW-jaar’ onderbrengen bij de private Stichting PAWW. Met een PAWW-uitkering wordt de WW of loongerelateerde WGA als het ware verlengd. Dit geeft meer financiële zekerheid.

Bron: KNMP

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.