Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 16/11/2012 - Nieuws

Regeerakkoord VVD-PvdA

Nieuws

Op 29 oktober 2012 is het tussen VVD en PvdA gesloten Regeerakkoord openbaar gemaakt. Dit akkoord omvat een omvangrijk pakket aan maatregelen. Hieronder worden de fiscale maatregelen weergegeven met de beoogde datum van inwerkingtreding, welke onder het motto “Bruggen slaan” zijn getroffen. De data zijn afgeleid uit de tekst en de tabellen van het Regeerakkoord. Deze data kunnen nog wijzigen in het wetgevingsproces. Begin oktober werd in het Deelakkoord al een aantal aspecten uit het Regeerakkoord bekend gemaakt.

Per 1 januari 2013

 • Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021;
 • Invoering doorwerkbonus;
 • Niet invoeren vitaliteitssparen;
 • Terugdraaien afschaffing reiskostenaftrek (inclusief de maatregel auto van de zaak), forensentaks gaat niet door;
 • Niet invoeren kilometerheffing;
 • Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning;
 • Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen;
 • Terugnemen maatregel uit Belastingplan 2013 om de vrije ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% te verhogen;
 • Verruiming uitstelregeling ondernemers voor de BTW, de grens wordt verhoogd van € 12.000 tot € 20.000.

Per 1 april 2013

 • Verhoging assurantiebelasting tot 21%.

Per 1 januari 2014

 • Afschaffing zorgtoeslag en invoering inkomensafhankelijke zorgpremie;
 • Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten;
 • Verlaging tarief 2e en 3e schijf IB met 4,05%;
 • Verlaging toptarief en verlenging 3e schijf IB;
 • Beperking fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO);
 • Koppeling percentage belastingrente VPB aan wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%;
 • Koppeling percentage belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%;
 • Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen;
 • Vervallen vrijstelling MRB voor oldtimers;
 • Verhoging accijns op alcohol;
 • Verhoging accijns op diesel en LPG;
 • Verhoging maximum arbeidskorting;
 • Verhoging algemene heffingskorting;
 • Afschaffing BTW-compensatiefonds.

Per 1 maart 2014

 • Verhoging accijns op tabak.

Per 1 januari 2015

 • Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting;
 • Afschaffing ouderschapsverlofkorting;
 • Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen;
 • Aftopping inkomen voor fiscale opbouw aanvullend pensioen tot € 100.000;
 • Verlaging jaarlijkse opbouwpercentage met 0,4%;
 • Invoering Winstbox in IB (afschaffing c.q. versobering van ondernemersfaciliteiten).

De maatregelen uit het Regeerakkoord worden naar verwachting op korte termijn opgenomen in wetsvoorstellen zodat deze verder kunnen worden behandeld in samenhang met de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2013

Bron: Register Belastingadviseurs

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.