Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 25/06/2020 - Nieuws

Regeling NOW 2.0 – nieuwe voorwaarden en wijziging NOW 1.0

Nieuws

Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) aan.

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) in de Staatscourant. De regeling staat al wel op Rijksoverheid.nl.

Werkgevers kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli aanvragen bij UWV. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent een aantal wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de crisis langer voortduurt, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW verlengd.

Maand maart

Werkgevers met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart.

40 procent

Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30 tot 40 procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

Nieuwe voorwaarden

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen.

Concerns

Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Bij- en omscholing

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.

Akkoord met bond

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de huidige economische realiteit. Werkgevers die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging.

Aanvraag voor mediation

Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid.

Korting 5 procent

Als een akkoord of een mediation-verzoek ontbreekt en toch een melding wordt gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 en voor 20 of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan volgt een korting van de NOW van 5 procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd.

Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

Vaststelling NOW

Op één punt wijkt de regeling af van wat eerder is aangekondigd. Anders dan bij brief van 20 mei is gemeld, hoeft een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche NOW heeft aangevraagd de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager zal dus
vaststelling voor de eerste tranche kunnen aanvragen vanaf 7 oktober 2020.

Deze aanpassing is een verruiming en geen verplichting: aanvragers kunnen alsnog, indien zij dit zelf willen, de vaststellingsaanvragen voor de eerste en tweede tranche gelijktijdig indienen ná 15 november 2020.

Uitkeringen via werkgever

Via de NOW 2.0 wordt ook de NOW 1.0 aangepast. Duidelijk gemaakt wordt dat uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, niet worden gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt. Het betreft voornamelijk betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg. Deze aanpassing van de NOW 1.0 geldt ook voor de NOW 2.0.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.